Aktualności

Bazując na informacjach przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych przy realizacji inwestycji – budowa linii tramwajowej do Fordonu – uprzejmie informujemy, że prowadzone w tej chwili roboty wymagają połówkowego zajęcia jezdni północnej ul. Kamiennej (w kierunku Centrum) na czas montażu przęsła estakady w dniach: 06. oraz 07. marca w godzinach od: 07.00 do: 17.00.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Czytaj więcej...Na podstawie informacji przekazanych przez wykonawcę robót budowlanych przy realizacji centrum handlowego „Zielone Arkady" – uprzejmie informujemy, że od dnia: 02.03.2015r. na ulicy Kujawskiej (odcinek od ronda Kujawskiego do ul. Karpackiej) prowadzone będą prace związane z rozbudową zewnętrznego układu drogowego (budowa dodatkowego pasa ruchu i skrzyżowania z nowym przebiegiem ul. Karpackiej).

W związku z budową połączenia ul. Kieleckiej z ul. Chemiczną na odcinku od ul. Smoleńskiej do ul. Chemicznej – ul. Nowokielecka - wykonawca od dnia: 02.03.2015r. zaplanował rozpoczęcie kolejnego etapu prac budowlanych.

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez wykonawcę prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu – uprzejmie informujemy, że w dniach od: 02.03.2015 do: 31.03.2015r zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu na ul. Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ul. Władysława Andersa.