Aktualności

Czytaj więcej...
W ramach pakietów remontów bydgoskich nawierzchni jezdni, prace prowadzone są nie tylko na ulicy Żmudzkiej, ale także na ulicy Zamczysko.

Czytaj więcej...
Właśnie ekipy kończą układanie chodników i tzw. profilu, czyli pierwszej warstwy nowej nawierzchni ulicy Żmudzkiej.

Czytaj więcej...
Wykonawca robót przekazał nam informację, że 28.08. w godzinach wieczornych planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Grunwaldzkiej. Zmiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu kołowego na pasy wewnętrzne, nowo wykonanej nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej. Planowane rozpoczęcie robót od godziny 18:00 dnia: 28.08.
W dalszym ciągu wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót przy realizacji zadania pn.: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy."

Czytaj więcej...
W poniedziałek tj. 27.08.2018 roku ekipy remontowe MZK rozpoczną roboty torowe w ramach prac utrzymaniowych na ul. Wojska Polskiego - odcinku od ul. Magnuszewskiej do wiaduktu nad ul. Jana Pawła. Prace powinny potrwać około 2 miesięcy. Roboty będą się odbywały bez utrudnień. Kierowcy jedynie mogą się spodziewać kilku minutowych wyłączeń jednego z pasów ruchu ulicy Wojska Polskiego podczas dostaw materiałów oraz wywózkę zdemontowanych elementów torowiska.