Aktualności

Czytaj więcej...5 października br. w Fordonie odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli obecnego rządu, na której podano zaskakujące informacje, o dokonanym wyborze wariantu dla budowy nowego mostu przez Wisłę w ciągu drogi krajowej nr 80.

Inwestycja miałaby zostać zrealizowane w latach 2030 – 2032

W związku z brakiem jakichkolwiek wcześniejszych informacji na temat wyboru wariantu przyszłego mostu, Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski wysłał niezwłoczne pismo z zapytaniem do Ministerstwa Infrastruktury, z prośbą o pilne wyjaśnienie kwestii:
- na podstawie jakich kryteriów wybrano wariant nowej przeprawy
- dlaczego w tej sprawie nie zorganizowano konsultacji społecznych z mieszkańcami Bydgoszczy i okolicznych gmin.

Należy pamiętać, że nowy most przez Wisłę ma ogromne znaczenie dla tej części Miasta oraz wpływa na konieczność dostosowania do niego miejskiej infrastruktury drogowej.

Treść pisma Prezydenta Bydgoszczy do Ministerstwa Infrastruktury z dnia 10 października 2023 roku prezentujemy poniżej:

PISMO [pdf]

Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą.
Próby obciążeniowe obu obiektów zakończyły się pozytywne. Wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) uzyskuje już wymagane pozwolenia.
Za około tydzień pierwsze auta wjadą na nowy most drogowy. Niedługo później udostępnimy do ruchu most tramwajowy. Zakończenie robót coraz bliżej.

Czytaj więcej...Na całej długości mostu tramwajowego ułożone mamy torowisko i zamontowane słupy i sieć trakcyjną.

Wykonane zostały najazdy na most drogowy i tramwajowy od strony ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego.

Na moście drogowym wykonane zostały chodniki i balustrady. Ułożona została też nawierzchnia na całej jezdni.

Czytaj więcej...Wykonane pod koniec września próby obciążeniowe obu obiektów - mostu drogowego i tramwajowego- zakończyły się pozytywnie.

Wykonawca ubiega się już o wymagane pozwolenia, które pozwolą udostępnić oba obiekty do ruchu.


Harmonogram dalszych prac:
W połowie października zostanie zlikwidowane przejazd tymczasowy u zbiegu ul. Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.
Ruch w kierunku mostu będzie poprowadzony już docelową jezdnią.

Dzięki temu w drugiej połowie października zostanie udostępniony do ruchu most drogowy.
Pozwoli to zamknąć istniejącą przeprawę mostową (po której obecnie poruszają się auta) i rozpoczać tam drobne prace naprawcze oraz wykonać nowy dojazd od strony ul. Fordońskiej. 

Na początku listopada zostanie uruchomiony ruch tramwajowy na nowym moście. Znacznie usprawni to dojazd do i z Fordonu.
Przełożenie ruchu na most, pozwoli rozpocząć prace przy rozwieszaniu sieci trakcyjnej na ul. Toruńskiej w kierunku Perłowej. Wymagać to będzie jednak, zamknięcia na ok. 2/3 tygodnie odcinka torowiska  od ronda Toruńskiego w kierunku mostu.

Po zakończeniu tych robót (przełom listopad/ grudzień) uruchomiony zostanie już docelowy ruch tramwajowy na ul. Perłowej i nowym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.
Prace drogowe na ul. Fordońskiej i Toruńskiej nadal będą kontynuowane.

Szczegółowe informacje dotyczące zmian w organizacji ruchu, będziemy na bieżąco podawać na naszej stronie internetowej i kontach społecznościowych.

Czytaj więcej...Inwestycja o wartości prawie 170 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych.
W jej ramach powstają między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz modernizowane są torowiska w rejonie ulic. Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.
Zakończenie wszystkich prac firma Trakcja SA planuje na początku przyszłego roku.

Czytaj więcej...W poniedziałek (09.10) około południa otwieramy przejazd łącznicą pod nowymi wiaduktami na al. Armii Krajowej.
Przeprowadziliśmy tam gruntowny remont nawierzchni i rozbudowaliśmy istniejące chodniki.
Otwarcie przejazdu znacznie ułatwi dojazd do osiedla Leśnego i zwiększy bezpieczeństwo kierowców zawracających w kierunku miasta.


Czytaj więcej...Od miesiąca kierowcy mogą korzystać z nowego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. 
Nowa łukowa konstrukcja jest dostosowana do obecnych natężeń ruchu na tym odcinku.
W ostatnim czasie dokończyliśmy prace przy chodniku, schodach i nasypach.
Wykonaliśmy też prace pod obiektem, co pozwala udostępnić tą trasę do ruchu.

Czytaj więcej...Dodatkowo poszerzyliśmy chodnik pod wiaduktami do rozmiarów umożliwiających w przyszłości, utworzenie tam ciągu pieszo-rowerowego.
Wymieniliśmy też nawierzchnię na jezdni a także oświetlenie w rejonie wiaduktu i na sporym odcinku ul. Modrzewiowej.

Zdecydowanie usprawni to dojazd do osiedla Leśnego i pozwoli zlikwidować tzw. "zawrotkę" oraz zwężenie jezdni przy obiekcie,

Czytaj więcej...Obecnie pod obiektem na betonowych przyczółkach, malowane jest wielkie graffiti z elementami przyrody. Będzie to atrakcyjny element przestrzeni, która po wyburzeniu starych konstrukcji zyskała bardziej przyjazny wymiar.
Jesienią w obrębie zrealizowanej inwestycji, nasadzonych zostanie jeszcze ponad 200 drzew i krzewów.

Koszt całej budowy to 29 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Czytaj więcej...Budowa nowego obiektu rozpoczęła się w sierpniu ubiegłego roku.
Nowy wiadukt, podobnie jak sąsiedni, ma najwyższą nośność, jaką przewidują aktualne normy budowlane dla obiektów inżynierskich. 
Zachowane zostały dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany został nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczyliśmy na chodnik i drogę rowerową.

Wybudowaliśmy też nasypy i nowe schody po obu stronach torów kolejowych, które wraz z ciągami rowerowymi dają możliwość przemieszczania w wielu kierunkach pomiędzy Lasem Gdańskim a Osiedlem Leśnym i Bartodziejami.

Czytaj więcej...Na wiadukcie ułożony został asfalt lany gwarantujący najlepszą jakość nowych jezdni w miejscach, które szczególnie narażone są na uszkodzenia.
Przy końcówkach przęseł, zainstalowane zostały natomiast urządzenia dylatacyjne o kształcie fali, charakteryzujące się właściwościami tłumiącymi hałas.
Te elementy z powodzeniem zastosowaliśmy też na północnym wiadukcie WOŚP na ul. Wojska Polskiego.

 

Czytaj więcej...2 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła, toczące się niemal dwa lata postępowanie, dotyczące rzekomych „nieprawidłowości" przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Bydgoszczy.

Prokuratura w wyniku przeprowadzonych czynności uznała, że zarówno Zamawiający jak Wykonawca robót nie dopuścili się oszustwa, ani nie wyrządzili szkody na rzecz Miasta.

Uznała również, że żaden z nich nie przedłożył nierzetelnych wyników badań ani innych dokumentów.

W uzasadnieniu jednoznacznie wskazano, że zastosowane płyty granitowe spełniają wymagania Polskiej Normy, zostały prawidłowo wprowadzone do obrotu na terenie Polski oraz mogły być wykorzystane w rewitalizacji Starego Rynku.

Czytaj więcej...Prokuratura wskazuje również w postanowieniach końcowych, że prace wykonane na płycie Rynku, są objęte gwarancją a wykonawca przeprowadził prace naprawcze na swój koszt zarówno przy wymianie fug jak i czyszczeniu płyt granitowych.

W związku z powyższym 2 października 2023 roku Prokuratura Okręgowa w Słupsku umorzyła postepowanie.

Strona 12 z 413