Aktualności

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez Wykonawcę prac przy budowie linii tramwajowej do Fordonu, uprzejmie informujemy, że roboty realizowane na skrzyżowaniu ulic: Wyzwolenia – Orląt Lwowskich będą kontynuowane do dnia: 15.04.2015r. W związku z tym, w dalszym ciągu będzie obowiązywała istniejąca czasowa organizacja ruchu oraz dotychczasowy objazd linii autobusowych nr 65 i 81.

Za utrudnienia w ruchu bardzo przepraszamy.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że 11.12.2014r. udrożniony zostanie prawoskręt z ul. Fordońskiej (jezdnia południowa) w ul. Łowicką oraz rozpoczną się prace związane z przełożeniem chodnika wzdłuż północnej jezdni ul. Fordońskiej oraz prace polegające na likwidacji lewoskrętu (układ docelowy) z ul. Fordońskiej w ul. Łowicką.
W związku z tym, na jezdni północnej ul. Fordońskiej wprowadzone zostanie zawężenie obustronne, a prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h, ruch nadal będzie prowadzony dwoma pasami.

Czytaj więcej...Uprzejmie informujemy, że od dnia: 08.12.2014r (poniedziałek) zostanie częściowo przywrócona stała organizacja ruchu łącznie z nowymi elementami oznakowania, obejmująca swoim zakresem Stary Rynek i uliczki przyległe.

Czytaj więcej...Z informacji przekazanych przez Wykonawcę robót budowlanych przy realizacji inwestycji pod nazwą: „Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w Bydgoszczy", uprzejmie informujemy, że w dniu: 06.12.2014r. w godzinach od: 7:30 do: 15:00 na ul. Czesława Lewińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Harcerską i Inwalidów będą prowadzone prace związane z montażem przęsła estakady.