Aktualności

Czytaj więcej...
Na moście przez Kanał Bydgoski zakończyły się prace izolacyjne nawierzchni jezdni. Wykonawca rozpoczął układanie tzw. asfaltu twardolanego.

Czytaj więcej...
Na potrzeby sytemu ważącego pojazdy zaprojektowana i wykonana została zatoka na ulicy Armii Krajowej, której konstrukcja uwzględnienia wszystkie wymagane obecnie standardy dla urządzeń służących kontroli obciążenia osi pojazdów ciężarowych.

Czytaj więcej...
Minęły dwa tygodnie od ułożenia warstwy ścieralnej na Węźle Zachodnim w związku z tym, w piątek 23.10. rozpoczęliśmy odbiór tzw. "trasowania oznakowania poziomego".

Czytaj więcej...

26.10.2015 roku przekazujemy plac budowy dla zadania: „Przebudowa i rozbudowa ul. Glinki na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Bydgoskich Przemysłowców wraz z odwodnieniem nawierzchni".