skarpa-3333Przebudowywany fragment trasy, położony jest od ul. Sybiraków do ul. Korfantego, przy nowych budynkach wielorodzinnych.
Wyposażymy go nie tylko w nową nawierzchnię ale też w przejścia dla pieszych i chodniki.
Zazieleni się również skwer przy ul. W. Korfantego.
Prace potrwają do jesieni i są realizowane etapami. Obecnie trwa pierwszy z nich.


skarpa-2222Roboty w ramach I etapu prowadzone są od ronda Matki Teresy z Kalkuty do ul. Romana Kaczmarczyka.
Prowadzone są prace ziemne i teletechniczne. Układane są też pierwsze krawężniki przy docelowej jezdni.

Objazd dla aut i wybranych linii autobusowych jest poprowadzony pobliskimi ulicami: Matki Teresy z Kalkuty - Trybowskiego - Jasiniecką.

Zakres wszystkich robót obejmuje przebudowę odcinka ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.
Zadanie obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
Pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.
Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z ul. Pod Skarpą oraz na skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń. Pojawi się 40 drzew (brzóz, sosen i świerków) i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

skarpa-1111Wykonawcą robót jest firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartość zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane do jesieni bieżącego roku

Obecne prace to już jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).