chocho-123Wzdłuż ul. Królowej Jadwigi wymieniana jest część chodników.
Na tej ważnej reprezentacyjnej ulicy płyty układane są według historycznego wzoru - w karo i otaczane granitową kostką.
W tym roku chodniki będą remontowane także w wielu innych częściach miasta. Część robót już prowadzimy.

Obecnie realizowane prace na ul. Królowej Jadwigi zlecił deweloper stawiający nowe budynki, które stworzyły nową pierzeję na odcinku od ul. Naruszewicza do mostu Królowej Jadwigi. Prace są już na finiszu i chodnik wkrótce zostanie udostępniony pieszym.

chocho234W tym roku zrealizujemy jednak też II etap zadania związany z wymianą chodnika po stronie Okola.
To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Dodatkowo wymieniane będzie też oświetlenie.
Betonowe latarnie zastąpią eleganckie pastorały ze stylowymi oprawami.
Dzięki temu ulica pełna odrestaurowanych kamienic jeszcze bardziej zyska na estetyce.

Według dawnego wzoru przebudowanych zostało do tej pory kilka innych odcinków chodników w Śródmieściu, m.in. na ul. Cieszkowskiego, Śniadeckich, Pomorskiej, Poznańskiej, E. Warmińskiego czy Grudziądzkiej. Ten standard wykorzystujemy też w trakcie przebudowy staromiejskich uliczek wokół Starego Rynku, m.in.: Grodzkiej, Pod Blankami, Przyrzecze czy placu Kościeleckich. Takie prace będą realizowane również na ul. Przy Zamczysku, Rybim Rynku i placu Wolności.

Wiele innych remontów
W ostatnich tygodniach prace prowadziliśmy w miejscach wskazanych przez bydgoszczan w aplikacji „Dbamy o Bydgoszcz".
To jedna z najprostszych metod sygnalizowania wszelkich usterek związanych z miejską infrastrukturą.
• ul. Curie-Skłodowskiej (łącznik) - remont chodnika
• ul. Dmowskiego - remont chodnika
• ul. Seminaryjna - remont chodnika
• ul. Chłodna - remont chodnika
• ul. Bałtycka - remont przejścia dla pieszych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
• ul. Galla Anonima - remont podjazdu dla niepełnosprawnych
• ul. Łukasiewicza - remont chodnika

Obecnie remontujemy:
• Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO)
• Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon - Twardzickiego (Program BBO)
• Remont chodnika na ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Trägerów a ul. Tańskich

chodnik-11Wiosną kolejne zadania
Wiosną planujemy rozpocząć natomiast dalsze remonty i przebudowy istniejących chodników zlokalizowanych w ponad 20 miejscach Bydgoszczy. Wszystkie prace zaplanowaliśmy z uwzględnieniem inwestycji gestorów podziemnego uzbrojenia.

W jej ramach prowadzone będą prace w kilkudziesięciu miejscach - między innymi przy ulicach:
• ul. Bocianowo - remont chodnika od ul. Sowińskiego
• ul. Kraszewskiego - remont chodnika
• Przebudowa chodnika na ul. Skorupki - odcinek od skrzyżowania z ul. Grobla do budynku Skorupki 86 (Program BBO)
• Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórze Wolności (Program BBO)
• Rewitalizacja ul. Piotra Skarg - remont chodników (Program BBO)
• Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi - remont chodników (Program BBO)
• Remont chodników na ul. Mazowieckiej (Program BBO)
• ul. Kostrzyńska - remont cząstkowy chodników na targowisku Bartodzieje

chodnik-10Inwestycje w parze z chodnikiem
W tym roku wiele ciągów pieszych i rowerowych powstanie też w ramach większych inwestycji drogowych. Na ukończeniu są właśnie ciągi pieszo-rowerowe w obrębie wybudowanych mostów nad Brdą. Ciąg pieszo-rowerowy powstaje już wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów w ramach Wielkiej Pętli Fordonu.
Na Wzgórzu Wolności przygotowujemy się do remontu schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.
Chodnik zyska też niebawem odcinek ul. Pod Skarpą na osiedlu Eskulapa.