stojak-2Firma Trakcja S.A. zapewnia, że w marcu br. kierowcy pojadą gruntownie wyremontowanym „starym" mostem Kazimierza Wielkiego.
To ostatni element potężnej inwestycji, która już teraz usprawnia ruch pomiędzy Bartodziejami i Kapuściskami.

Na budowie trwają prace porządkowe i wykończeniowe.

Budowa nowych mostów nad Brdą, połączona została z modernizacją starej przeprawy wybudowanej w 2000 roku.
Obecnie przy dotychczasowej przeprawie mostowej wykonywane są prace remontowe pod obiektem.
W najbliższych dniach rozpocznie się montaż nowych barier ochronnych oraz wykonany zostanie nowy chodnik. Do ułożenia żywicy chodnikowej wymagane będą jednak sprzyjające warunki pogodowe (brak opadów, wyższa temperatura).

Kontynuowane są docelowe najazdy na obiekt od strony ul. Toruńskiej i Fordońskiej.
W lutym br. firma Trakcja S.A. ułożyła warstwy podbudowy. Opady deszczu uniemożliwiły jednak wykonanie całego zakresu zaplanowanych prac przy nawierzchni.
W związku z tym Wykonawca prac zakłada udostępnienie zmodernizowanego obiektu do ruchu - w marcu.

Do tego czasu gotowe ma być docelowe (grubowarstwowe) oznakowanie poziome w obrębie całej zrealizowanej inwestycji oraz ostatnie nasadzenia krzewów. Cały pakiet nasadzeń obejmuje łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.
Wraz z otwarciem zmodernizowanej starej przeprawy planowane jest uruchomienie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Toruńską.

stojak-1W ubiegłym tygodniu w obrębie mostów na skrzyżowaniach zamontowane zostały podpórki rowerowe, które ułatwiają cyklistom oczekiwanie na zmianę świateł.
Wykonanywane były też prace wykończeniowe i porządkowe w obrębie ul. Perłowej. Oświetlone zostały perony tramwajowe. 
Zakończono też podstawowe roboty gazownicze w obszarze chodnika przy ul. Fordońskiej. Trwają odbiory i uzyskiwane są wymagane pozwolenia. 

Warto wiedzieć
Budowa nowych mostów oraz modernizacja starej przeprawy łączącej Bartodzieje z Kapuściskami to obecnie największa, kończąca się inwestycja drogowa o wartości prawie 170 mln zł. Finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych. W jej ramach powstały między innymi dwa mosty (drogowy i tramwajowy) oraz zmodernizowane zostały torowiska w rejonie ulic Toruńskiej, Perłowej i Fordońskiej.