uliczki-ry-2Na Rybim Rynku zniknie parking, a plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów. Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i donice.

W ramach tej inwestycji, wypięknieje też kilka uliczek na Starym Mieście.
Część prac jest już prowadzona. 

Wykonawca przystępuje właśnie do kolejnego etapu robót.

W pierwszej kolejności wykonujemy prace na uliczkach oddalonych od Starego Rynku.
Dopiero po ich zakończeniu rozpoczną się roboty na Rybim Rynku.
Dzięki temu minimalizujemy utrudnienia, a roboty prowadzone na krótkich odcinkach ulic, nie wpływają na płynność ruchu w ścisłym centrum miasta.

uliczki-ry-1Obecnie trwają roboty drogowe na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej).
Kontynuowane są też prace na ul. Zaułek (od Batorego do ul. Jana Kazimierza) i Pod Blankami (od ul. Długiej do Jana Kazimierza).
Obecnie trwają prace przy układaniu nawierzchni a dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym, wykonawca może rozpoczać prace na kolejnych odcinkach ulic.

uliczki-ry-8Od czwartku 1 lutego rozpoczynają się prace przy wymianie nawierzchni ul. Malczewskiego.
Ulica zostanie zamknięta do ruchu.


W najbliższych dniach rozpoczną się natomiast roboty na kolejnych docinkach ulic:
ul. Przyrzecze od ul. Ku Młynom w kierunku ul. Długiej;
ul. Zaułek od Jana Kazimierza do ul. Podwale;
ul. Pod Blankami od ul. Jana Kazimierza do ul. Długiej;

uliczki-ry-6Dopiero po przebudowie wszystkich powyższych ulic (latem bieżącego roku), rozpoczną się prace na Rybim Rynku.
Obecnie znajduje się tam zaplecze budowy. Docelowo jednak z placu zniknie parking.
Wykonane zostaną nowe chodniki.
Od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Na placu zamontowane będą też stylowe ławki i lampy.

Wykonawcą robót jest firma Betpol z Bydgoszczy.
Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.