nad-portem-cPrzygotowujemy się do budowy nowej drogi w zabudowywanym kwartale Śródmieścia naprzeciwko Opery pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy i ul. F. Focha.

Ulica przejmie ruch z korkującej się w godzinach szczytu ul. E. Warmińskiego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, nowa ulica nazywać się będzie "Nad Portem".

nad-portem-bNowa ulica została wytyczona wraz z przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku.
Obecnie wokół planowanej drogi powstaje kompleks budynków pod nazwą „Nowy Port".
W pierwszej kolejności wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. 
Obecnie prowadzimy przetarg na wybór wykonawcy tego zadania.

nad-portem-aW kolejnym etapie zaplanowaliśmy budowę infrastruktury drogowej typowej dla Śródmieścia.
Zgodnie z koncepcją ma ona mieć charakter zielonej alei ze szpalerem drzew, szerokimi chodnikami.
Partery budynków przylegających do ulicy mają pełnić funkcje usługowo-handlowe. 
Nowa ulica będzie nazywać się "Nad Portem"

Jest to nazwa historyczna, która funkcjonowała w tym kwartale przed II wojną światową.
Nazwa „Nad Portem" podkreśla rzeczny charakter Śródmieścia Bydgoszczy i przypomina o ścisłych związkach naszego miasta z rzeką Brdą.

karmelickaW tej części Śródmieścia przebudowę czeka również ulica Karmelicka. 
Będzie ona stanowić dojazd do rozbudowywanej Opery Nova.
Częścią inwestycji jest m.in. budowa dwupoziomowego podziemnego parkingu od strony ul. Karmelickiej.
Ulica musi zostać więc przebudowana.
Inwestycja pozwoli uporządkować i nadać estetycznego wyglądu kolejnym terenom w centrum Bydgoszczy.