malowanie-1Zakończyliśmy prace przy malowaniu oznakowania poziomego.
Roboty prowadziliśmy w ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Zlikwidowaliśmy część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadziliśmy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształciliśmy w drogi jednokierunkowe.

W tym tygodniu rozpoczną się prace odbiorowe wykonanych robót.
Realizowane będa też ewentualne poprawki i uzupełnienia.
Więcej o zmianach w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) pisaliśmy TUTAJ

1malowanie-1Nowe oznakowanie - większe bezpieczeństwo
Niezaleznie od prac przerpowadzonych w Strefie Płatnego Parkowania, kontynuujemy też prace przy odświeżeniu istniejącego oznakowania poziomego w mieście.
Nowo wymalowane znaki dają nie tylko lepszy komnfort jazdy, ale poprawią też bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Chcąc minimalizować utrudnienia, powyższe prace nadal będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych.