promenadaa-1Nabiera kształtu prawie kilometrowy odcinek nabrzeża Wisły między mostem a wałami wiślanymi.
To jeden z ostatnich etapów rewitalizacji Starego Fordonu.

Cały zakres zadania wraz z ulicą Promenada zostały wykonane już w 65 %.
Niebawem nad rzeką pojawią się ławki, place zabaw oraz nasadzona zostanie zieleń.


W ubiegłym roku udostępniliśmy mieszkańcom nie tylko zrewitalizowany Rynek w Starym Fordonie ale też nowe nabrzeże przy ul. Frycza Modrzewskiego. Odnowione zostały również między innymi ulice Bydgoska, Kapeluszników, Sikorskiego oraz Rybaki.
Obecnie trwają jeszcze roboty na ul. Promenada, zlokalizowanej pomiędzy więzieniem a rzeką.

To był zawsze popularny trakt spacerowy, ale wcześniej trzeba było przedzierać się wąską, nieuporządkowaną ścieżką nad rzeką.
Dopiero już na samym wale wiślanym można było pospacerować czy przejechać rowerem urządzoną tam alejką.

promenadaa-2Postęp robót
Obecnie ustawiane są ostatnie rzędy koszy gabionowych i ich uzupełnianie. Wyyznaczają one docelowy poziom ciągu pieszo rowerowego.
Prowadzone są też roboty ziemne przy wale powodziowym oraz rozpoczęło się zabijanie ścianek na terenach rekreacyjnych pod przyszły skatepark.

Wykonano kanalizację deszczową na ul. Promenada od ul. Sikorskiego 2 w kierunku do wału przeciwpowodziowego ul. Rybaki. Wymieniono oświetlenie na ścianie Aresztu Śledczego od strony ul. Zakładowej. Trwa też uzupełnianie nasypu na terenie prowadzonych robót.

Zakończone zostały prace przy kanalizacji deszczowej na odcinku od Ul. Nad Wisłą do Frycza-Modrzewskiego.
Teraz wykonawca rozpocznie prace energetyczne przy oświetleniu i kamerach.
W kolejnym etapie ustawione zostanie 4m ogrodzenie odgradzające ul. Promenadę od terenu Aresztu Śledczego.

promenadaa3Dalsze działania na budowie 
Wraz z ustaniem warunków zimowych wykonawca planuje przystąpić do robót elektrycznych związanych z oświetleniem na ul. Promenada i terenach rekreacyjnych.
Planowane jest również przystąpienie do przebudowy ul. Nad Wisłą (frezowanie nawierzchni, poszerzenia nasypu, wykonanie chodnika i oświetlenia ulicznego)
Oddanie całego odcinka do ruchu, planujemy po wakacjach.

Poza przebudową samych ulic, nad Wisłą powstanie także miejsce do zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży.
Pojawią się ścianki wspinaczkowe, plac zabaw z bardzo nowoczesnymi, odpornymi na uszkodzenia, urządzeniami, miejsce do gry w siatkówkę. Zaplanowaliśmy także pumptrack, skatepark , strefy fitness i miejsce na scenę.
Pojawią się też stylowe ławki i kosze na śmieci.
Pierwsze prace w tym zakresie planujemy przeprowadzić już wiosną.

Na całym obszarze nasadzona zostanie też zieleń o czym więcej pisaliśmy TUTAJ