zielono-1Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe łączymy z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów.
W tym roku szpalery drzew ozdobią między innymi ulice Chemiczną, Smukalską i Jeździecką.
Zieloną rewolucję przejdą też tereny w Starym Fordonie. 

Najwięcej drzew i krzewów w Bydgoszczy sadzonych jest przy okazji dużych inwestycji drogowych.

Tylko wzdłuż bydgoskich ulic dosadzimy w tym roku 1000 drzew i kilka tysięcy krzewów.
W sumie na wszystkie zielone inwestycje, Miasto w tegorocznym budżecie przeznaczy około 50 mln zł.

promenada-lotZielony raj między ścieżką i Wisłą
W tym roku zakończymy rewitalizację terenów rekreacyjnych położonych na brzegu rzeki w Starym Fordonie.
Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów zasadzimy łącznie ponad 130 drzew.
Wśród nich znajdą się między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i głogi.

Na skarpach posadzimy zostanie kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin.
Powstaną skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.
Wzdłuż spacerowych alejek oprócz trawników urządzone zostaną także łąki kwietne.

Zainstalowanych zostanie też szereg tablic informacyjnych podkreślających bioróżnorodność tego terenu należącego do europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000".

Wiosną zainstalowane zostaną też obiekty, które pomogą chronić zwierzęta zamieszkujące nadwiślański pas.
W projekcie zagospodarowania terenu uwzględniliśmy budki dla nietoperzy, trzmieli, pryzmy kamieni stanowiące schronienie dla płazów, skupiska pni drzew dla owadów.
Na terenie wytyczona zostanie specjalna ścieżka dydaktyczna.

wiosna-4Rowerowe ścieżki ze szpalerami drzew
Rozbudowa ulicy Smukalskiej o ścieżkę rowerową pomiędzy Piaskami i Smukałą wiązała się z koniecznością dużych zmian w sposobie urządzenia przyległego lasu.
W nowym pasie drogowym zlecimy dosadzenie 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów.
Ulicę zdobić maja przede wszystkim dorodne egzemplarze brzóz i dębów szypułkowych.

Drzewa zdobić będą między innymi okolice parkingu przy ul. Błądzimskiej, pętlę na Piaskach, skrzyżowanie z ulicą Agrestową i pętlę w Smukale.
Krzewy pomogą między innymi zazielenić skarpy przyległe do nowej jezdni.

zieloo-2Wiosną ruszamy też z sadzeniem drzewa wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chemicznej.
Pas pomiędzy jezdnią i ścieżką wypełni 17 egzemplarzy dorodnych sosen o wysokości co najmniej 1,5 metra. 15 drzew i 100 krzewów wkrótce wypełni też otoczenie nowego parkingu przy ul. Goszczyńskiego.

Kapitalną zmianę przejdzie też ulica Jeździecka otaczająca od północy nasz Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Wraz z kończącą się budową drogi rowerowej przy sprzyjającej pogodzie wykonawca rozpocznie sadzenie 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzonych zostanie również kilkaset krzewów.
Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

rozjazd-5Mosty i skrzyżowania otoczy elegancka zieleń
Budowę nowych mostów na Brdzie, połączyliśmy z nowymi nasadzeniami. Obejmują one łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.
Najwięcej nasadzeń realizowanych będzie po obu stronach nowego mostu.
Najbliżej Brdy po stronie Bartodziejów pojawią się między innymi skupiska wierzb, olchy i wiązów szypułkowych.
Ulicę Kazimierza Wielkiego po stronie Kapuścisk zacienią docelowo szpalery klonów i brzóz.

zilono-1Drzewa wypełnia także wyspy dzielące jezdnie ulicy Łęczyckiej przy skrzyżowaniu z Fordońską.
Tam sadzone będą przede wszystkim ozdobne jabłonie i świerki serbskie.
Ozdobne jabłonie zdominują również pasy zieleni w pobliżu Wyższej Szkoły Bankowej.
W wielu miejscach dosadzone zostaną też krzewy.
Kolorowe żywopłoty utworzą między innymi berberysy i jaśminowce sadzone pomiędzy ulicą Toruńską i osiedlem Łuczniczki.