Most-UN-1Naprawa Mostu Uniwersyteckiego została zakończona zgodnie z terminem.
Most pod względem technicznym i funkcjonalnym jest w pełni gotowy do otwarcia.
Czekamy już tylko na ostateczne stanowisko Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Wszystkie węzły obiektu zostały już naprawione. Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących - wykonano. Zainstalowane zostały czujniki nowego monitoringu. Wykonano ponowny naciąg wszystkich want. Próbne obciążenia statyczne i dynamiczne obiektu zostały zakończone pozytywnie. Odbiory wszystkich elementów obiektu oraz prace porządkowe na moście zostały również wykonane.
Pozytywne wyniki wszystkich badań i testów pozwolą udostępnić most Uniwersytecki do ruchu.

Należy pamiętać, że po zakończeniu głównych prac naprawczych, muszą zostać dopełnione wszelkie procedury formalne, które pozwolą ponownie udostępnić obiekt do ruchu.
Przekazaliśmy wszelkie niezbędne dokumenty do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
Czekamy na stanowisko WINB-u w tej sprawie.

MOST-UN-3Prace dodatkowe na obiekcie
Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonanych zostało też kilka prac remontowych. Doprojektowane i zainstalowane zostały włazy kratowe, które uniemożliwiają gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwowane zostały i dodatkowo zabezpieczone strefy kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności.

Nad całością zadania od samego początku czuwało grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych – z Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy.
Celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, była jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej i udostępnienie jej do ruchu.

Po dokonaniu naprawy i oddaniu mostu do ruchu Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.