BBO 2021 A3-gosowaniePrzypominamy, że trwa głosowanie na projekty z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
To już ostatni moment na oddanie głosu. 

W tym roku możecie wybierać z ponad 300 zadań zgłoszonych przez Mieszkańców.
Do wydania jest blisko 16 milionów złotych.
Zachęcamy do głosowania szczególnie na inwestycje drogowe zaplanowane na Twoim osiedlu.

Wybierasz 3 pomysły w różnych kategoriach: projekty osiedlowe, ponadosiedlowe i małe projekty społeczne.

Główna kategoria projektów to pomysły osiedlowe.
Kwoty zostały tutaj rozdzielone proporcjonalnie biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców.
Wśród najpopularniejszych propozycji są: projekty „zielone" i ekologiczne, rewitalizacja skwerów, alejek i parków, unowocześnianie i budowa nowych placów zabaw oraz innych form rekreacji np. street workout.

Drugą kategorią są zadania ponadosiedlowe.
Wśród propozycji znajdziemy m.in. te o charakterze rekreacyjnym, sportowym, a także rewitalizacje terenów zielonych i propozycje ekologicznych rozwiązań w mieście.

Małe projekty społeczne to zadania dzięki którym można zorganizować projekty dedykowane m.in. dzieciom, młodzieży i seniorom. Tematyka i forma są dowolne. Mogą to być warsztaty, festyny, koncerty, spotkania.

Wiele z powyższych projektów dotyczy też inwestycji drogowych realizowanych przez ZDMiKP.
Co roku w ramach BBO przebudowujemy chodniki, skrzyżowania, parkingi na osiedlach i doświetlamy przejścia dla pieszych.
W ramach zaproponowanych zadań powstają też wyniesione skrzyżowania, drogi rowerowe, sygnalizacje świetlne oraz utwardzane są liczne ulice gruntowe.

Jeśli chcesz aby te inwestycje były realizowane na Twoim osiedlu - zagłosuj.

Głosujemy do 30 grudnia za pośrednictwem:

- strony internetowej: www.bydgoszcz.pl/bbo

- dzwoniąc w dni robocze w godz. 8-16 na numery telefonów 52 51-53-555 lub 660- 240-004.

Wyniki głosowania poznamy do 20 stycznia 2022 roku.