ossolinskich-1Dobiega końca remont spacerowego deptaku znajdującego się na reprezentacyjnej ulicy Śródmieścia, gdzie od 2002 roku sadzone są pamiątkowe dęby.

W tym miejscu poza estetycznymi zmianami, wprowadzane są też bezpieczne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów.


Remont dębowej alei zakończy się w maju bieżącego roku. Większość robót została już wykonana. W trakcie prowadzonych robót, zabezpieczony został cenny drzewostan.

ossolinskich-2W ramach modernizacji wymieniony został już trakt spacerowy. Zastosowano całkowicie przyjazną dla środowiska nawierzchnię mineralną. Na ścieżkach ułożone zostały obrzeża z granitowej kostki.
Przebudowane zostało też skrzyżowanie, które dzieli aleję.
W tym miejscu ułożona zostanie jeszcze nawierzchnia i powstanie wyniesienie w formie progu. Ruch pieszych będzie odbywał się na jednym poziomie, a kierowcy bedą musieli przejechać przez próg zwalniający.

Docelowo na całym terenie zamontowane zostaną stylowe ławki i kosze na śmieci.
Nowością będą także donice na kwitnące kwiaty. Całość zostanie wkomponowana w istniejącą zieleń. Obecnie prowadzone prace, nie powodują utrudnień w ruchu pojazdów.

ossolinskich-4To nie koniec zmian w tym miejscu.
Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, na jezdniach również zostaną wprowadzone zmiany.
Powstanie wydzielony pas ruchu dla rowerów, co znacznie poprawi komfort wszystkich uczestników ruchu.
Przygotowaliśmy już projekt, który przewiduje likwidację jednego pasa ruchu, przeniesienie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię i utworzenie pasów dla rowerzystów.

Wydzielone pasy powstaną na jezdni w odstępie od parkujących pojazdów, a w obrębie skrzyżowań pojawi się czerwona nawierzchnia.
Dodatkowo dla rowerzystów skręcających w lewo w ul. Kopernika i Szymanowskiego planujemy utworzenie śluz rowerowych.
Wjazd na pasy rowerowe zostanie zabezpieczony wyspami.

ossolinskich-3Planowane rozwiązania nie wpłyną negatywnie na ruch pojazdów (przewężenie do jednego pasa ruchu w danym kierunku), gdyż natężenia ruchu na tym odcinku są stosunkowo niewielkie.
Wprowadzenie jednak przedmiotowych zmian w życie, będzie wymagało przeusnięcia przystanku autobusowego bliżej skryzżowania, wyłączenie z ruchu jednego pasa na rondzie Ossolińskich oraz reorganizację istniejącego oznakowania poziomego i pionowego.