Chodniki naprawy
Jak każdego roku poza realizacją kluczowych dla miasta inwestycji drogowych, prowadzimy też mniejsze.

 

Warto o nich wspomnieć, chociaż są mniej spektakularne, a ich koszty nie są liczone w setkach milionów złotych, to są bardzo ważne i cenne dla wszystkich mieszkańców. W minionym roku tylko drobnych, kosmetycznych napraw chodników przeprowadziliśmy na łącznej powierzchni przekraczającej dwa tysiące metrów kwadratowych w ponad osiemdziesięciu lokalizacjach. Wspomniane pochłonęły przeszło pół miliona złotych.
Większe zakresy związane z przebudową i remontami ciągów pieszych przeprowadziliśmy w ponad sześćdziesięciu miejscach. Łączna powierzchnia przebudowanych i wyremontowanych przekroczyła trzynaście tysięcy metrów kwadratowych i kosztowała blisko trzy miliony złotych.
Dodatkowo w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowaliśmy niżej wymienione zadania:

 • przebudowa chodników oraz oświetlenia ulicznego ulicy Krakowskiej na Bielawach, za 147 110,00 zł.,
 • na Błoniu przeprowadziliśmy remont alejek parkowych, za 38 182,40 zł.,
 • na osiedlu Tatrzańskim przeprowadziliśmy przebudowę przystanków autobusowych, za 99 018,00 zł.,
 • przebudowaliśmy ulicę Ślusarską wraz z rozbudową monitoringu miejskiego, za 410 761,67 zł.,
 • przebudowaliśmy także chodniki na ulicy Emilii Plater, za 76 953,11 zł.,
 • na ulicy Wielorybiej wykonaliśmy remont alejek parkowych, za 64 581,00 zł.,
 • z kolei na ulicy Smoleńskiej, wybudowaliśmy chodnik, za 74 462,00 zł.,
 • podobnie na ulicy Okólnej, powstał chodnik, za 28 096,00 zł..

Poza chodnikami i zatokami autobusowymi zrealizowaliśmy budowy parkingów. Na ulicy Okólnej, za 38 656,00 złotych oraz na ulicy Sułkowskiego, za 83 383,00 złotych. W minionym roku zrealizowaliśmy także we współpracy z deweloperami fragmenty pieszo jezdni oraz drogę dojazdową i parking:

 • ul. Samotna – fragment pieszo jezdni „APRO",
 • ul. Wybudowanie – fragment pieszo jezdni „APRO",
 • ul. Gryfa Pomorskiego – droga dojazdowa oraz parking „EBUD".

Realizowaliśmy także program Stabilizacji nawierzchni dróg gruntowych płytami ażurowymi. Prace przeprowadziliśmy na ulicach:

Pakiet I

 • Łuckiej (odcinkowo),
 • Pelikanowej,
 • Okopowej (łącznik),
 • Przyłubskej (odcinkowo).

Realizacja przedsięwzięcia kosztowała: 1 189 464,56 zł brutto

W ramach Pakietu II, ażury ułożyliśmy na ulicach:

 • Sybiraków,
 • Liściastej,
 • Ornej wraz z przyległymi sięgaczami

Koszt operacji, to: 1 460 016,77 zł brutto

Zrealizowaliśmy również Pakiet III, a w jego ramach ustabilizowaliśmy nawierzchnie gruntowe ulic:

 • Warneńczyka (odcinkowo),
 • Karsińskiej,
 • a także Borowiackiej.

Koszt: 685 822,55 zł brutto

W sumie wydaliśmy na opisany cel: 3 335 303,88 zł brutto.

W minionym roku 2018, podobnie, jak w latach ubiegłych kontynuowaliśmy naprawy i przebudowy nawierzchni, bydgoskich jezdni. I tak w Pakiecie I znalazły się ulice:

 • ul. Sułkowskiego od ul. 11 Listopada do Dwernickiego. Koszt, to: 1 346 245,38 zł.,
 • ul. Paderewskiego bus pas, za 270 474,33 złotych.

Na osiedlu Skrzetusko wyremontowaliśmy ulicę wzdłuż wieżowców, w kierunku skweru Ludwika Zamenhofa, za 278 855,70 zł. Na osiedlu Leśnym nową nawierzchnię otrzymały obie jezdnie ulicy ul. 11 Listopada, za łączną kwotę:1 629 353,40 złotych.

W ramach drugiego Pakietu przeprowadziliśmy remonty ulic:

 • ul. Zamczysko od ul. Armii Krajowej – 3 281 565,42 zł.,
 • ul. Żmudzkiej od ul. Gajowej do ul. Fordońskiej – 1 550 240,52 złotych.

W trzecim Pakiecie wyremontowaliśmy ulicę Kasztelańską, za 905 261,48 złotych.

W bieżącym roku, wykonawcy pracujący na budowach Grunwaldzkiej, czy przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej będą kontynuowali roboty, my zaś wrócimy z remontami bydgoskich jezdni i chodników. Dzięki konsekwencji i systematyczności w remontach nawierzchni na całej szerokości ulicy w ciągu minionych kilku lat odnowiliśmy blisko sześćdziesiąt kilometrów jezdni. Remonty prowadzone w ramach utrzymania, nowe inwestycje, a także rozszerzanie zasięgu działania Inteligentnych Systemów transportowych sprawiły, że nasze miasto, mimo to, że na 1.000 mieszkańców przypada 600 aut jest sklasyfikowane przez niezależne źródła, jako jedno z największą prędkością przejazdu sięgającą 49 km/h.