przyklad P and R
Właśnie rozpoczęliśmy poszukiwanie wykonawcy w ogłoszonym przetargu na zaprojektowanie i wybudowanie parkingów zwanych popularnie Parkuj i Jedź, w skrócie P&R.

Budowie parkingów będzie towarzyszyła rozbudowa Inteligentnych Systemów Transportowych. Zadaniem sytemu będzie przekazywanie informacji o sytuacji na parkingu, jak również zintegrowania parkowania z komunikacją miejską przez pełną informację pasażerską.
Pierwsze tego typu parkingi powstaną przy Węźle Zachodnim, pętli Las Gdański oraz pętli Przylesie. Realizacja zadania obejmie także swoim zakresem adaptację parkingu, który powstanie wraz z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej. Parkingi będą oferowały miejsca dla wszystkich, którzy zechcą pozostawić swoje auta przed wjazdem do centrum i skorzystać z usług komunikacji miejskiej w kontynuowaniu podróży do miejsca docelowego. Na rozpoczęcie inwestycji miasto zabezpieczyło prawie 35 milionów złotych. Dodatkowo nasz projekt uzyskał dofinansowanie w ramach ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.