01 11
Uprzejmie informujemy, że od 31.10.2018 roku do 02.11.2018 roku w rejonach bydgoskich cmentarzy będzie obowiązywała zmieniona organizacja ruchu.

Opis zaplanowanych zmian ze wskazaniem cmentarzy:

Cmentarz przy ul. Kcyńskiej:

 • ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury z wyjazdem na ul. Żwirki i Wigury wyłącznie w kierunku ul. Szubińskiej);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2018 roku od godz. 20:00 do 02.11.2018 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Jaskółczej:

 • ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej);
 • ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej).

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2018 roku od godz. 20:00 do 02.11.2018 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Chojnickiej:

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową);

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2018 roku od godz. 20:00 do 02.11.2018 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Toruńskiej:

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej bez obowiązujących odstępstw (po stronie zachodniej);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną);

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2018 roku od godz. 20:00 do 02.11.2018 roku do godz. 01:00.

Uwaga:
Ciąg do parkowania wzdłuż ul. Bełzy został czasowo skrócony ze względu na funkcjonowanie tymczasowego przystanku autobusowej komunikacji zastępczej.

Cmentarz przy ul. Wiślanej:

 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości);
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul. Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska);
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka);
 • czasowa likwidacja ścieżek rowerowych;
 • dzięki uprzejmości Lidl sp. z o.o. - wyłącznie - tylko w dniu o1 listopada - będzie możliwe parkowanie pojazdów na parkingu należącym do sklepu przy ul. Skandynawskiej;
 • wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2018 roku od godz. 22:00 do 02.11.2018 roku do godz. 01:00.

Cmentarz przy ul. Artyleryjskiej i ul. Ludwikowo:

 • utrzymanie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej;
 • czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta;
 • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
 • wprowadzenie „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz);
 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Putza (po obu stronach jezdni);
 • wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu);
 • wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do zakładów PESA;
 • wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej;
 • wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej.

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2018 roku od godz. 22:00 do 02.11.2018 roku do godz. 01:00.

WAŻNE dodatkowe informacje:
Dzięki uprzejmości zakładów PESA Bydgoszcz SA. w dniu 01 listopada (wyłącznie) zostanie umożliwione parkowanie pojazdów na parkingach przy siedzibie firmy przy ul. Pileckiego.
Przejście dla pieszych przez torowiska kolejowe pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo podobnie jak w latach ubiegłych nie będzie możliwe!

Cmentarz przy ul. Stawowej:

 • wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników).

Dodatkowo na potrzeby komunikacji miejskiej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego-Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował w dniach: 31.10-2.11 2018 roku. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu będzie w tym czasie niemożliwe.

Bardzo prosimy stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych regulujących ruch w obrębie cmentarzy.

Mapki poglądowe z tymczasowymi zmianami w organizacji ruchu znajdują się poniżej w załącznikach: