Budowa dróg

Trwa, konsekwentna realizacja utwardzania dróg gruntowych w ramach programu pn.: „Wieloletni program przebudowy ulic gruntowych w Bydgoszczy." Rozpoczęła się budowa dwóch kolejnych. Prace ruszyły na Byszewskiej, wkrótce rozpoczniemy roboty na Łubinowej.

Roboty przez wykonawcę zadania zostały podzielone na etapy. W związku z budową zostanie zamknięty odcinek ulicy Byszewskiej od nr 78b do stacji poboru wody. W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja deszczowa. Oświetlenie uliczne. Powstanie także wyniesione skrzyżowanie, które uspokoi ruch na szerokiej, pięcio-metrowej jezdni. Prace zostaną zakończone na wiosnę przyszłego roku, a koszt inwestycji to, ponad pięć milionów złotych.