zamknięcie jezdni południowej pdf
Na prośbę wykonawcy robót przy budowie przedłużenia Trasy Uniwersyteckiej, uprzejmie informujemy, że od 06 września 2018r. wykonawca robót drogowych wprowadzi kolejną zmianę w tymczasowej organizacji ruchu. Zmiany obejmują także między innymi ul. Jana Pawła II.


Zmiany będą polegały na:

  • otwarta dla ruchu zostanie ulica Glinki od ulicy Boya Żeleńskiego w kierunku ul. Cmentarnej. Udrożniona zostanie relacja Glinki – Cmentarna oraz Glinki – Jana Pawła II (łącznicą),
  • w rejonie Jana Pawła II wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na pierwszym etapie realizacji prac, ul. Jana Pawła II – ruch poprowadzony będzie jezdnią północną.
    Na drugim etapie przebudowy – ruch poprowadzony będzie jezdnią południową.

W trakcie przebudowy ul. Jana Pawła II zamknięty zostanie wlot skrzyżowania ul. Glinki z ul. Karpacką. Możliwy będzie ruch ul. Jana Pawła II na wprost oraz dodatkowo przy realizacji II etapu, w którym ruch odbywać się będzie jezdnią południową możliwy będzie wjazd z ul. Jana Pawła w Glinki (łącznicą).

Zmiany obrazują niżej załączone grafy