II etap Grunwaldzaka
Wykonawca robót przekazał nam informację, że 28.08. w godzinach wieczornych planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Grunwaldzkiej. Zmiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu kołowego na pasy wewnętrzne, nowo wykonanej nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej. Planowane rozpoczęcie robót od godziny 18:00 dnia: 28.08.
W dalszym ciągu wszystkich uczestników ruchu prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie prowadzonych robót przy realizacji zadania pn.: „Budowa dróg dla rowerów w ciągu ulicy Grunwaldzkiej w Bydgoszczy."