Kalendarz
Dla ułatwienia znalezienia zaplanowanych w najbliższym czasie robót drogowych i związanych z nimi zmianami w organizacji ruchu, w tym miejscu znajdują się najbliższe, czekające zmiany:

 • 07.09. - zamknięcie południowej jezdni ulicy Wojska Polskiego,
 • w nocy z 07/08.09.2018 ruch samochodowy zostanie przekierowany na jezdnię północną ul. Wojska Polskiego, a ciepłociąg będzie przebudowywany na jezdni południowej. Po przebudowie ciepłociągu na jezdni południowej rozpoczną się roboty związane z przebudową jezdni w ramach zadania: "Przebudowa infrastruktury transportu szynowego w ciągu ul. Wojska Polskiego od pętli Magnuszewska do węzła komunikacyjnego Wojska Polskiego, Szpitalna, Szarych Szeregów, Bełzy."
 • 06.09. - zmiany w organizacji ruchu w okolicach budowy II etapu Trasy Uniwersyteckiej, w tym na Jana Pawała II,
 • 31.08./01.09. - otwarcie ulicy Szpitalnej dla ruchu pojazdów,
  w nocy z 31 sierpnia na 01 września nastąpi otwarcie dla ruchu pojazdów ulicy Szpitalnej,
 • 28.08. - zmiana organizacji ruchu na ulicy Grunwaldzkiej,
  wykonawca robót przekazał nam informację, że 28.08. w godzinach wieczornych planuje wprowadzić zmiany w organizacji ruchu na ulicy Grunwaldzkiej. Zmiana będzie polegała na przekierowaniu ruchu kołowego na pasy wewnętrzne, nowo wykonanej nawierzchni jezdni ulicy Grunwaldzkiej. Planowane rozpoczęcie robót od godziny 18:00 dnia: 28.08.,
 • 27.08. - prace przy wymianie torowiska na ulicy Wojska Polskiego,
  w poniedziałek tj. 27.08.2018 roku ekipy remontowe MZK rozpoczną roboty torowe w ramach prac utrzymaniowych na ul. Wojska Polskiego - odcinku od ul. Magnuszewskiej do wiaduktu nad ul. Jana Pawła. Prace powinny potrwać około 2 miesięcy. Roboty będą się odbywały bez utrudnień. Kierowcy jedynie mogą się spodziewać kilku minutowych wyłączeń jednego z pasów ruchu ulicy Wojska Polskiego podczas dostaw materiałów oraz wywózkę zdemontowanych elementów torowiska.
 • 24/25.08. - zamknięcie północnej jezdni Wojska Polskiego,
  w nocy z 24 na 25.08.2018 roku zostanie zamknięta dla ruchu jezdnia północna ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Bełzy do ul. Magnuszewskiej. Zamknięcie będzie spowodowane koniecznością przeprowadzenia ciepłociągu pod ul. Wojska Polskiego na wysokości ul. Ku wiatrakom.
  Cały ruch będzie poprowadzony dwukierunkowo jezdnią południową. Na tę okoliczność zostały wykonane tymczasowe przejazdy przez pas dzielący ul. Wojska Polskiego. Prace powinny potrwać do około 07.09.2018 roku.
 • 22.08. - zamknięcie skrzyżowania ulic: Wiatrakowa, Traugutta, Nowodworska, Lenartowicza,
  wykonawca robót drogowych, realizujący zadanie: pn.: „Przebudowa skrzyżowania ulicy Wiatrakowej z ul. Nowodworska, Lenartowicza i Traugutta w Bydgoszczy" wprowadził czasową organizację ruchu podyktowaną postępami prowadzonych prac. Zamknął skrzyżowanie ulic: Wiatrakowa, Traugutta, Nowodworska, Lenartowicza i wprowadził ruch dwukierunkowy na ulicach Wiatrakowej i Traugutta.
 • 20.08. - kontynuacja robót na ulicy Morskiej 2,
  wykonawca zadania pn.: „Przebudowa ulicy w zakresie drogi dojazdowej oraz wykonanie miejsc postojowych przy budynku przy ul. Morskiej 2 na os. Bartodzieje" wznowił roboty. Po wykonaniu projektów, jak również uzyskaniu wymaganych zezwoleń do 15.09. przebuduje sieć gazową, co umożliwi kontynuowanie prac drogowych m.in. modernizacji chodnika, jezdni, a przede wszystkim pozwoli na dokończenie budowy nowych miejsc parkingowych przy budynku na Morskiej 2. Zakończenie wszystkich prac zaplanował na 30.10.
 • 20.08. - wyłączenie sygnalizacji świetlnej na r. Grunwaldzkim,
 • 20.08. - zawężenie ulicy Nakielskiej na wysokości skrzyżownia z ulicą Pijarów,
  czasowe zawężenie ul. Nakielskiej na czas prac związanych z wpięciem kanalizacji deszczowej z ulicy Pijarów do kanalizacji w ulicy Nakielskiej.