W dniu 13.09.2022 r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710), zamieszcza w poniższym pliku Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2 0 2 2 - Wersja nr 15, zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.09.2022 r. pod nr 2022/BZP 00018895/15/P (aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.08.2022 r. pod nr 2022/BZP 00018895/14/P)

Załączniki:
Pobierz plik (2022_BZP 00018895_15_P.pdf)2022_BZP 00018895_15_P.pdf[ ]110 kB