Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), w dniu 21.06.2019 r. zamieszcza Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym w terminie 12 miesięcy zamówieniu pn.: Przebudowa torowiska tramwajowego w ciagu ulicy Toruńskiej w Bydgoszczy.

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 19.06.2019 r. i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 118-288653 w dniu 21.06.2019 r., a jego treść zamieszczono w załącznikach poniżej.