Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz,

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.),

w dniu 27.03.2019 r. zamieszcza Wstępne ogłoszenie informacyjne o planowanym w terminie 12 miesięcy zamówieniu pn.:

Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego oraz przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy

 

Wstępne ogłoszenie informacyjne zostało przekazane Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 25.03.2019 r.
i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 061-140642 w dniu 27.03.2019 r.,
a jego treść zamieszczono w załącznikach poniżej.

 

W dniu 04.11.2019 r. Zamawiający zamieszcza zmianę Wstępnego ogłoszenia informacyjnego, która została przekazana Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 30.10.2019 r. i opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod Nr 2019/S 212-519286 w dniu 04.11.2019 r., a jej treść zamieszczono w załącznikach poniżej.