JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Dostępność architektoniczna 2021

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

 1. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku są 3 wejścia:

-       wejście główne – do Biura Obsługi Mieszkańców od strony południowej budynku. Wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i schodami,

-       wejście do kas biletowych oraz punktu rozpatrywania reklamacji od strony ul. Toruńskiej. Wejście ze schodami. Dla osób poruszających się na wózku możliwość dostępu przezBiuro Obsługi Mieszkańców,

-       wejście dla pracowników ZDMiKP.

 

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 2. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 3. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 4. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
 5. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
 6. Inne informacje
 7. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

W głównej części budynku znajduje się winda. Dojazd bez utrudnień. Korytarze i schody wewnętrzne zabezpieczone systemem kontroli dostępu. W razie potrzeby możliwość wejścia z pracownikiem.

Nie stosuje się.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

Nie ma ograniczeń.

Nie ma.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze po lewej stronie od wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi Mieszkańców. Przejście do pozostałej części budynku zabezpieczone jest systemem kontroli dostępu, przez które, w razie potrzeby, może przejechać osoba na wózku.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Strefa Płatnego Parkowania i Kasy biletowe

ul. Zygmunta Augusta 10, 85-082 Bydgoszcz

Do budynku są 2 wejścia:

-       wejście do Biura Strefy Płatnego Parkowania od strony ul. Zygmunta Augusta,

-       wejście do kas biletowych od strony ul. Zygmunta Augusta.

Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy.

 1. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 2. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 3. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 4. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
 5. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
 6. Inne informacje
 7. 1.Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.
 8. 2.Dostępność korytarzy, schodów i wind.
 9. 3.Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.
 10. 4.Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.
 11. 5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).
 12. 6.Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.
 13. Inne informacje

Dostępna jest sala sprzedaży z kasami biletowymi oraz pomieszczenie obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Nie stosuje się.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, tylko na czas pobytu w budynku.

Nie ma ograniczeń.

Nie ma.

Brak.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
Budynek do obsługi miejskiego transportu publicznego „Bydgoszcz Leśna”

ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

Do budynku są 2 wejścia, które prowadza do poczekalni dworca. Budynek jednokondygnacyjny, bez schodów, korytarzy i windy.

Dostępna jest poczekalnia z kasami biletowymi oraz pomieszczenia higieniczno - sanitarne.

Kasy wyposażono w pętle indukcyjne.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

Nie ma ograniczeń.

Nie ma.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z wadami wzroku i słuchu.

 

Dostępność Architektoniczna 2020

Dostępność architektoniczna

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy 
ul. Toruńska 174a , 85-844 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 3 wejścia od ul. Spokojnej i Toruńskiej . Do każdego z wejść prowadzą 

        schody.

        Do Biura Obsługi Mieszkańców prowadzi wejście od strony południowej z podjazdem dla osób 

        z niepełnosprawnościami.

        Wejście do Kas biletowych od strony północnej. Możliwość przejazdu wózkiem przez Biuro 
        Obsługi Mieszkańców
.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

W głównej części budynku znajduję się winda z dojazdem bez utrudnień.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie, ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas

       pobytu w budynku.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Przeszkolony tłumacz migowy na miejscu (sekretariat).

7. Inne informacje

Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze po lewej stronie od wejścia do Biura Obsługi 

        Mieszkańców.

        Kancelaria znajduje się po prawej stronie wejścia do Biura Obsługi MieszkańcówDalsze

        przejście zabezpieczone jest kontrolą dostępu, przez które może przejechać osobom na wózku.

Strefa Płatnego Parkowania i Kasy biletowe, ul. Zygmunta Augusta 10
85-082 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Zygmunta Augusta do Strefy Płatnego Parkowania oraz Kas Biletowych. Budynek bez schodów. 

 

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Przejazd bez utrudnień.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

Kasy biletowe, ul. Modrzewiowa 19, 85-631 Bydgoszcz

1. Dostępność wejścia do budynku i przejść przez obszar kontroli.

Do budynku prowadzą 2 wejścia od ul. Modrzewiowej. Budynek bez schodów.

2. Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla osób na wózkach dostępna jest tylko poczekalnia oraz 3 stanowiska kasowe.

3. Pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne.

Nie stosuje się.

4. Umiejscowienie ilość i sposób korzystania z miejsc parkingowych dla niepełnosprawnych.

Od strony wschodniej budynku wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych tylko na czas pobytu w budynku.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Tłumacz migowy na miejscu lub on-line.

Nie ma.

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze.

Podkategorie