Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Branża taksówkarska zmienia się. 
Coraz więcej kierowców rezygnuje z pracy w korporacjach taksówkarskich lub prowadzi działalność na aplikacjach przewozowych. 
Coraz rzadziej więc wykorzystywane są postoje taksówek.

W tym roku planujemy zreorganizować liczbę postojów taxi w Bydgoszczy. 
Cześć z nich zamienimy w miejsca parkingowe dla mieszkańców.

Na terenie Bydgoszczy muszą być zachowane miejsca postojowe do przewozu osób.
Postoje taxi są więc zlokalizowane w różnych częściach miasta i zajmują od 3 do 7 miejsc postojowych.

W ostatnim czasie coraz więcej osób zgłaszało, że wiele postojów taxi jest nieużywana i stoi pusta. To niewątpliwie efekty zmian w branży taksówkarskiej, w której większość taksówek zamawiana jest teraz poprzez aplikacje.
Miejsca postojowe zarezerwowane dla taksówek stoją więc często puste, co budzi niezadowolenie mieszkańców, dla których brakuje miejsc parkingowych na osiedlach.

Czytaj więcej...Pierwsze kontrole za nami
Przez tydzień i o różnych porach dnia kontrolowaliśmy wybrane postoje taxi. Okazało się, że na kilkumiejscowym postoju, parkowała tylko jedna taksówka albo miejsca pozostawały puste przez cały dzień  Postanowiliśmy więc przeprowadzić zmiany i dużą reorganizację miejsc postojowych taxi w całej Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Konsultacje w toku
Spotkaliśmy się już z przedstawicielami bydgoskich korporacji taksówkarskich i poprosiliśmy o wskazanie miejsc postojowych, które możemy zlikwidować lub skrócić.
Prosiliśmy też o ewentualne wskazanie nowych lokalizacji, które są teraz bardziej potrzebne.

Obecnie prowadzimy wspólne analizy dla wszystkich wskazanych lokalizacji. Po zakończeniu konsultacji przygotujemy nową organizację ruchu i wprowadzimy zmiany „w terenie".

O postępach prac informować będziemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Od 1 stycznia 2024 roku obsługa 3 autobusów została przekazana do realizacji firmie Mobilis.
Zmiany w obsłudze kilku linii wyniknęły z braku realizacji umowy przez spółkę MZK.
Przekazanie kilku autobusów prywatnemu przewożnikowi przyniosło pozytywny skutek.
Wszystkie autobusy wyjechały na bydgoskie trasy.

Spółka Mobilis od 1 stycznia obsługuje 3 dodatkowe kolejności na liniach 68 oraz 74:
• w dni powszednie: jeden autobus na linii 68, dwa autobusy na linii 74;
• w soboty: jeden autobus na liniach 68 i 74;
• w niedziele i święta: jeden autobus na linii 74.

Czytaj więcej...Dla pasażerów nie ma żadnego znaczenia, że wyżej wymienione kolejności nie są już obsługiwane przez MZK, bo zarówno kolorystyka autobusów, jak też ich wyposażenie są dokładnie takie same jak dotychczas.
Również zasady funkcjonowania tych linii nie zmieniły się.

W dniach 1-3 stycznia spółka Mobilis zrealizowała wszystkie dodatkowe kursy wynikające z rozkładu jazdy.
Nie wypadł żaden autobus.

Przekazanie kilku autobusów prywatnemu przewoźnikowi przyniosło pozytywny skutek.
Obecnie wszystkie kursy na liniach autobusowych są realizowane zarówno przez Mobilis jak i MZK.

Czytaj więcej...Zmiany w obsłudze kilku linii wyniknęły z braku realizacji umowy przez spółkę MZK, która pracuje nad uzupełnieniem braków kadrowych.
Od kilku miesięcy spółce MZK naliczane były kary za niewywiązywanie się z umowy.
Spółka, mimo wielokrotnych wezwań do należytego wykonywania umowy, nie rozwiązała do grudnia problemu.
Było to podstawą do ograniczenia pakietu przewozów realizowanego przez MZK.

Warto wiedzieć:
• W Bydgoszczy usługi przewozowe świadczą dwie niezależne spółki: MZK i Mobilis.
Ok. 25 % autobusowej pracy przewozowej realizowana jest na podstawie procedury przetargowej (firma Mobilis), a ok. 75 % kursów jest obsługiwana przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK).
• obecnie firma MZK otrzymuje 16,6 % wyższe wynagrodzenie za każdy przejechany kilometr (tzw. wozokilometr) niż prywatny operator jakim jest Mobilis.
• Decyzje o zatrudnieniu i ewentualnych podwyżkach dla kierowców podejmują tylko i wyłącznie przewoźnicy.

Czytaj więcej...Tańsze bilety okresowe przysługują już uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat z terenu Bydgoszczy i kilku gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz.

Od 1 lutego z korzystnych rozwiązań skorzystają też najmłodsi pasażerowie z terenu gminy Nakło nad Notecią.

Dzieci w wieku od 4 roku życia do 30 września roku, w którym kończą 7 lat oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku, w którym kończą 20 lat zamieszkali na terenie Bydgoszczy oraz gmin: Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Mrocza, Koronowo i Solec Kujawski mogą korzystać z biletów „malucha" i „uczniowskich" – w atrakcyjnych cenach (miesięczne -10 zł bądź 100 zł - roczne).

Czytaj więcej...Od 1 lutego do grona uprawnionych dołączą też dzieci i młodzież zamieszkała w gminie Nakło nad Notecią.

Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski i burmistrz Nakła Sławomir Napierała zawarli porozumienie zapewniające dostęp do atrakcyjnych taryf w bydgoskiej komunikacji miejskiej.
Koszty udzielonych ulg dla swoich mieszkańców poniesie gmina.

Przypominamy, że Bydgoską Kartę Miejską można wyrobić w punktach ZDMIKP.
Metropolitalne Karty Uczniowskie oraz Malucha są wydawane natomiast przez gminy.

Gmina Nakło udostępni wnioski pozwalające na wyrobienie kart w Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle nad Notecią na ul. Krzywoustego 7a.
Ulgi dla pasażerów z Nakła będą już dostępne od 1 lutego 2024 roku.

Bilet uczniowski i malucha przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego bądź umowy zawartej z właściwą gminą.
Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską.

Uprawnione dzieci „maluchy" przy kontroli biletowej okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha.

Dzięki rozwojowi metropolitalnej taryfy, która finansowana jest z budżetu współpracujących z Bydgoszczą gmin istotnie wzmacniamy atrakcyjność transportu publicznego.
Pomaga to ograniczyć ruchu pojazdów indywidualnych w centrum Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Od 1 stycznia 2024 roku właścicieli pojazdów  czekają ważne zmiany.
Kupując samochód będziesz miał obowiązek szybko go zarejestrować.
Jeżeli tego nie zrobisz, zapłacisz karę w wysokości nawet kilku tysięcy złotych.
Zmiany w przepisach dotyczą zarówno prywatnych właścicieli jak i handlarzy samochodami.

Od 1 stycznia 2024 roku właściciel nowego pojazdu będzie miał obowiązek złożyć wniosek o jego rejestrację w terminie 30 dni od dnia: 
- nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej;
- sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Przedsiębiorcy handlujący samochodami wniosek o rejestrację pojazdu będą mogli złożyć w terminie do 90 dni.

Czytaj więcej...Niewywiązanie się z w/w obowiązków we wskazanych terminach skutkować będzie karą pieniężną.
Niezłożenie wniosku o rejestrację pojazdu w terminie do 30 dni podlegać będzie karze w wysokości 500 zł a dla handlarzy pojazdami do 1000 zł (przy terminie 90 dni)

Stawka wzrośnie jednak powyżej 180 dni, bo wtedy kierowca podlegać będzie karze w wysokości 1000 zł a przedsiębiorca - 2000zł.

Obowiązek zgłoszenia sprzedaży auta pozostaje bez zmian. Mamy na to 30 dni, a opóźnienie może kosztować 250 zł.

Czytaj więcej...Pamiętaj:
Do rejestracji samochodu w wydziale komunikacji potrzebne są:

dokument tożsamości, dowód zakupu lub własności pojazdu, dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu, zaświadczenie z badania technicznego, aktualna polisa do wglądu oraz wniosek o rejestrację, wypełniany najczęściej już w urzędzie.

Strona 7 z 241