Aktualności komunikacyjne

W związku z trwającymi negocjacjami dotyczącymi nowej umowy na autobusowe usługi przewozowe z MZK Sp. z o.o., Miasto Bydgoszcz zawarło aneks do aktualnie obowiązującej umowy do 28.02.2023 na obecnie obowiązujących warunkach.

Od 1 stycznia w związku z uruchomionym systemem P & R, zmieniliśmy nazwy kilku przystanków znajdujących się w pobliżu tych parkingów (Las Gdański P+R; Rondo Kujawskie P+R; Przylesie P+R; Urząd Miasta P+R; Nowy Rynek P+R oraz Rondo Maczka P+R) .
Dodatkowo zmieniła się nazwa przystanku Gdańska/Dworcowa na Plac Praw Kobiet.

Od 02.01.2023r. zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Gminą Białe Błota, wzmocniona została obsługa linii międzygminnej nr 90, kursującej z Garbar do Łochowic.
Liczba kursów w dzień powszedni wzrosła z 10 do 18, a w weekendy (soboty, niedziele i święta) wzrośnie z 4 do 6.

 

Czytaj więcej...Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów,  rozpoczyna kolejny etap prac związany z przebudową południowej części ulicy Fordońskiej wraz z torowiskiem. W związku z tym od czwartku 29 grudnia nastąpią istotne zmiany w organizacji ruchu.
Otwarta zostanie m.in. ul. Łęczycka.
Zmienią się też trasy linii autobusowych.

Czytaj więcej...Samochody pojadą dwiema jezdniami ul. Fordońskiej
29 grudnia udostępniony do ruchu zostanie jeden pas ruchu północnej jezdni ul. Fordońskiej (w kierunku centrum) oraz ul. Łęczycka (będzie można z niej wyjechać wyłącznie w prawo, w stronę centrum). Ruch w kierunku Fordonu będzie odbywał się nadal jezdnią południową. Przejazd przez torowisko w ciągu ul. Fordońskiej możliwy będzie tylko na dwóch tymczasowych rondach zlokalizowanych przy ul. Bałtyckiej i Fabrycznej. 

Rondo przy moście zostanie zlikwidowane, w związku z tym z mostu w ciągu ul. Jana Kazimierza będzie można zjechać wyłącznie w kierunku Fordonu. Dodatkowo pojazdy jadące od strony Fordonu w kierunku mostu będą musiały dojechać do tymczasowego ronda na wysokości ul. Bałtyckiej i zawrócić na nim. Analogicznie pojazdy kierujące się w stronę ul. Łęczyckiej lub centrum będą dojeżdżać ul. Fordońską do tymczasowego ronda na wysokości ul. Fabrycznej i tam zawracać. 

Czytaj więcej...

Zmiany w komunikacji miejskiej:
Na zmiany tras i lokalizacji przystanków uwagę powinni zwrócić pasażerowie. Nowa organizacja ruchu zakłada m.in.:

• poprowadzenie ruchu autobusów w kierunku centrum i Bartodziejów północną jezdnią ul. Fordońskiej oraz ul. Łęczycką.
• likwidację przystanku autobusowego przy moście w kierunku miasta i przeniesienie go na jezdnie północną ul. Fordońskiej przy stacji paliw.
• ruch autobusów w kierunku Fordonu z wykorzystaniem tak jak do tej pory ul. Bałtyckiej i południowej jezdni ul. Fordońskiej
• ruch tramwajowy oraz lokalizacja przystanków - bez zmian
• Ruch pieszy będzie się odbywał wzdłuż Fordońskiej i wzdłuż Łęczyckiej zgodnie z nowo wybudowanymi chodnikami,
• przejścia dla pieszych w poprzek Fordońskiej bez zmian – przejście po stronie zachodniej
• przejścia dla pieszych w poprzek Łęczyckiej –przy skrzyżowaniu z Fordońską

O postępach robót informowaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Zakończyliśmy certyfikację taboru zakupionego przez firmę Mobilis.
Firma od 1 stycznia będzie obsługiwać 11 linii autobusowych w Bydgoszczy.
W ramach umowy zakupionych zostało 49 nowych pojazdów.
Firma będzie świadczyć usługi przewozowe do 2031 roku.


Od 1 stycznia nowy Przewoźnik zastąpi na trasach firmę IREX - TRANS. Będzie obsługiwał linie nr 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85.
Tabor liniowy będzie składał się z 19 przegubowców i 26 wozów krótkich.

Niskopodłogowe autobusy są wyposażone m.in. w klimatyzację, system wi-fi, system ITS, monitoring wizyjny, system zapowiedzi głosowych, system elektronicznych podświetlanych tablic i porty usb do ładowania urządzeń mobilnych.

Przypominamy, że w Bydgoszczy linie autobusowe obsługuje 2 operatorów:
• MZK Bydgoszcz – 30 linii dziennych; 6 linii nocnych oraz 13 międzygminnych
• obecnie Irex-Trans - 11 linii (od 2023 roku firma Mobilis)

 

Strona 7 z 213