dron-most-2Na ul. Fordońskiej odbywa się ruch po dwóch torach. Wykonawca (firma Trakcja S.A.) wykonuje dojazd do mostu tramwajowego.
Trwa też montaż mostu drogowego i przygotowanie do nasuwania konstrukcji.
Kontynuowane są prace przy torowisku na ulicach Toruńskiej i Perłowej.
W przyszłym tygodniu uruchomiony zostanie przystanek tramwajowy przy moście.


brda-3W ostatnich dniach Wykonawca zdemontował rozjazdy nakładkowe i przywrócił ruch tramwajów po dwóch torach ul. Fordońskiej, co znacznie skróciło czas przejazdu na tym odcinku. Prowadzone są jeszcze prace przy przystanku tramwajowym na ul. Fordońskiej.
W przyszłym tygodniu Wykonawca planuje udostępnić Pasażerom przystanki na wysokości budowanej przeprawy.

Obecnie trwa jeszcze przygotowanie trasy dojazdowej do mostu tramwajowego.
Na tym odcinku zamontowane zostały już słupy trakcyjne.

brda-2Na samym obiekcie tramwajowym trwa żywicowanie.
Po zakończeniu robót Wykonawca przystąpi do prac przy układaniu płyt torowych i montażu torowiska na moście.
Na całym zakresie inwestycji prowadzone są roboty branżowe związane z wod-kan, siecią ciepłowniczą, elektroenergetyką, teletechniką.
Po stronie północnej i południowej rzeki Brdy budowane są komory urządzeń podczyszczających kanalizacji deszczowej.

dron-most-1Na teren budowy zwożone są elementy mostu drogowego. 
Poszczególne elementy są łączone i nasuwane w kierunku rzeki.
Po południowej stronie rzeki na ul. Toruńskiej, gdzie obecnie zamknięte mamy jeden tor, trwają prace ziemne oraz kanalizacyjne.
Ruch aut oraz tramwajowy na objazdach, odbywa się bez większych zakłóceń.

brda-7W miniony weekend na ul. Toruńskiej na wysokości Perłowej zamknięty został jeden tor i wprowadzono mijankę na torowisku.
Prace na tym odcinku pozwolą docelowo połączyć torowisko ulicy Toruńskiej z ulicą Perłową.