listopad-6W połowie ubiegłego roku podpisaliśmy umowę na zakup i dostawę  do naszego miasta 10 nowych tramwajów. Produkuje je bydgoska firma PESA.

Teraz rozszerzamy zamówienie o kolejnych 11 nowoczesnych pojazdów szynowych.
Stare wozy zastąpimy nowymi „niskopodłogowcami".
Koszt całego przedsięwzięcia to ponad 200 mln zł.

Zgodnie z zawartą już umową, PESA wyprodukuje (do grudnia 2023 roku) dla Bydgoszczy 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych: w tym 6 szt. długich i 4 szt. krótkich. Pierwszy pojazd ma dotrzeć do zajezdni już po wakacjach.

Wraz z tramwajami zamówiliśmy też specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.
Wartość tego kontraktu to 102 mln zł.

listopad-5Co jednak ważne, poza podstawowym zakresem zamówienia, w przetargu przewidzieliśmy też możliwość skorzystania "z prawa opcji", w zakresie dostawy kolejnych tramwajów.

Zatwierdzenie zmian w budżecie miasta, pozwoli nam uruchomić "prawo opcji" w umowie i zamówić kolejnych 11 nowoczesnych tramwajów
(10 długich i 1 krótki).  

Tym samym na bydgoskie ulice w najbliższych latach wyjedzie w sumie 21 nowoczesnych pojazdów szynowych.
Przedsięwzięcie będzie współfinansowane ze środków unijnych, z wkładem własnym Miasta w wysokości ok. 20%.

Dalsze plany
Obecnie pracujemy jeszcze nad tym, by rozszerzyć to zamówienie w prawie opcji o następne 19 „niskopodłogowców".
Te wszystkie zakupy są możliwe dzięki pozyskaniu środków unijnych na kolejne lata.
Zrealizowanie tych zamówień będzie oznaczać, że cała flota tramwajowa liczyć będzie aż 75 nowoczesnych pojazdów.
To więcej niż obecnie porusza się po bydgoskich torowiskach

wiedenskie-3Kolejne projekty tramwajowe
W ciągu ostatniej dekady Bydgoszcz zakupiła już 33 nowe tramwaje. Obsługują one między innymi nowe torowiska do Fordonu, dworca kolejowego oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.
Teraz dzięki unijnemu wsparciu, zakupione zostaną kolejne „niskopodłogowce".

Intensywnie przygotowujemy się do dalszego wzmacniania tego środka transportu.
Zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy centralnych na rozpoczęcie modernizacji zajezdni tramwajowej.
Unijne środki zamierzamy wykorzystać na budowę nowej linii m.in. na Szwederowo.
Ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową dla tego zadania.