tram-tram26 lipca podpisana została umowa na dostawę nowych tramwajów. W przyszłym roku na bydgoskie ulice ma wyjechać 10 pojazdów. Wyprodukuje je bydgoska PESA.
Wartość kontraktu to 102 mln zł.
W najbliższych latach zależy nam na zastąpieniu wszystkich starych wozów nowymi „niskopodłogowcami".

PESA wyprodukuje dla Bydgoszczy 10 sztuk fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, całkowicie niskopodłogowych w tym 6 szt. długich i 4 szt. krótkich. Wraz z tramwajami zamówiliśmy specjalistyczne wyposażenie obsługowe, pakiet eksploatacyjno-naprawczy i świadczenia dodatkowe.

tramwaj-1Zakupy są ściśle powiązane z pozyskiwanym dofinansowaniem zewnętrznym. Dlatego poza podstawowym zakresem zamówienia, w przetargu przewidzieliśmy możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie dostawy kolejnych 36 tramwajów (29 szt. długich i 7 szt. krótkich) tak by wszystkie starsze pojazdy zastąpić nowoczesnymi „niskopodłogowcami".

Wartość zamówienia to 102 mln zł.
Podstawowa część zamówienia obejmująca m.in. dostawę 10 tramwajów realizowana będzie do końca listopada 2023 roku.
Natomiast pozostałe pojazdy zamierzamy domawiać sukcesywnie, w kolejnych 6 latach.

tramwaj-4W ciągu ostatniej dekady Bydgoszcz zakupiła 33 nowe tramwaje.
Obsługują one między innymi nowe torowiska do Fordonu, dworca kolejowego oraz wzdłuż ul. Kujawskiej.
Intensywnie przygotowujemy się do dalszego wzmacniania tego środka transportu.

Zdobyliśmy dofinansowanie z funduszy centralnych na rozpoczęcie modernizacji zajezdni tramwajowej.
Unijne środki zamierzamy wykorzystać na budowę nowej linii m.in. na Szwederowo. Jeszcze latem planujemy ogłosić przetarg na dokumentację projektową.