wymiana-2Intensywnie przygotowujemy się do kolejnego etapu wymiany tramwajowego taboru. Trwają prace nad umową ramową, która pozwoli kupować nowoczesne, niskopodłogowe pojazdy wraz z pozyskiwaniem zewnętrznych funduszy. Rządowe cięcia w finansowaniu samorządów praktycznie uzależniły tego typu zadania od uzyskania dofinansowania. Planowana jest wymiana wszystkich 46 tramwajów typu „Konstal".

Bydgoszcz w ostatnich latach dzięki zrównoważonemu budżetowi zakupiła 33 nowoczesne tramwaje. Zbudowane zostały nowe torowiska: do Fordonu, dworca kolejowego, wzdłuż ul. Kujawskiej. Trwa budowa torowego połączenia ulic Fordońskiej z Toruńską. Dalsza wymiana taboru została ograniczona ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów. Ich skutkiem jest ograniczenie nadwyżki inwestycyjnej z 300 do niespełna 20 mln zł. Pozwala to praktycznie realizować wyłącznie zadania, na które miasto pozyska wysokie dofinansowanie zewnętrzne.

- W lipcu ubiegłego roku tak jak inne miasta otrzymaliśmy zgodę na wykorzystanie kolejnych 25 mln złotych na zakup tramwajów dofinansowany ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Staraliśmy się również o zakup kolejnych tramwajów z rządowego „Polskiego ładu". Niestety ten wniosek został odrzucony, chociaż spełniał wszystkie kryteria. Mimo wszystko dalej przygotowujemy się do kompleksowej wymiany taboru. Ubiegamy się o następne centralne środki. Liczymy również na dofinansowanie zakupów tramwajów z nowej perspektywy unijnej do roku 2027. Niestety w ramach Krajowego Planu Odbudowy Rząd nie pozwolił na zakupy tramwajowych w formie dotacji. Tylko w formie pożyczek – podkreśla prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

wymiana-1Zakup usprawni umowa ramowa. Pracuje nad nią zespół specjalistów z ZDMiKP oraz MZK. Pozwoli ona wyłonić dostawcę lub dostawców taboru łącznie aż 46 tramwajów (11 krótkich i 35 długich). Natomiast zakupy będą realizowane w transzach, uzależnionych od pozyskiwanego dofinansowania. Eksperci w pierwszej kolejności określą parametry nowych pojazdów, wymagania techniczne oraz terminy pierwszej dostawy (wykorzystania dodatkowych środków unijnych w kwocie 25 mln zł, na 3 lub 4 pojazdy).

chocimska-1Warto wiedzieć
Po Bydgoszczy kursuje nadal 46 składów typu „Konstal" 805Na . Najstarsze pojazdy mają 41 lat. To od czasów „eNek" najpopularniejsze tramwaje w Polsce (na szeroki tor produkowano model 105Na). Zarówno w wersji normalnotorowej, jak i wąskotorowej, pojawiły się we wszystkich miastach Polski. Poddawano je wielu przeróbkom i modyfikacjom. Pojazdy rozpędzają się do około 55 km/h. Zabierają prawie 150 pasażerów. Największym mankamentem jest wysoka podłoga wykluczająca z transportu osoby starsze oraz z niepełnosprawnościami.