strefa-0-aRada Miasta ze względu na wysoką inflację (drożejący prąd i paliwa) oraz ograniczone dochody Miasta, uchwaliła pod koniec ubiegłego roku nowe stawki za parkowanie w centrum. Zmiany są na poziomie zbliżonym lub niższym niż w innych dużych miastach.
Nowe stawki będą obowiązywały od 1 lutego.

Zmiana obszaru Podstrefy A i B
- do Podstrefy A dołącza parking zlokalizowany przy ul. Ustronie,
- zmiana granicy Podstrefy B w okolicach Placu Poznańskiego - obecny obszar wchodzi do Podstrefy A (ul. Grudziądzka, ul. Teskowej itp.)

STREFA-A strefa-B

Zmiana wysokości opłat za parkowanie:
- opłata za pierwszą godzinę parkowania w Podstrefie A wynosić będzie 3,80 zł (obecnie 3 zł)
Całodzienna opłata za parkowanie – 36,50 zł
- opłata za pierwszą godzinę parkowania w Podstrefie B wynosić będzie 2,60 zł (obecnie 1,50)
Całodzienna opłata za parkowanie – 25,00 zł

Zmiany w zakresie abonamentów dla mieszkańca
- zmiana obowiązywania abonamentu miesięcznego dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważnego dotychczas na ulicy zameldowania - rozszerza się abonament o jedną dodatkową wskazaną przy zakupie ulicę przylegającą do ulicy zameldowania zlokalizowaną w tej samej Podstrefie.
Przykład: właściciel pojazdu zameldowany przy ul. Cieszkowskiego będzie mógł wskazać jedną dodatkową ulicę np. ul. Słowackiego, ul. Pomorską bądź ul. Gdańską – warunkiem jest lokalizacja dodatkowej ulicy w tej samej podstrefie co ulica zameldowania.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w przypadku gdy ulica zameldowania lub ulica przyległa przebiega przez dwie podstrefy, abonament upoważnia do parkowania wyłącznie na tej części ulic która znajdują się w Podstrefie zameldowania.

WAŻNE! Dodatkowo przy weryfikacji abonamentu mieszkańca, należy udokumentować fakt rozliczania podatku dochodowego w Mieście Bydgoszczy.

Ceny abonamentów nie ulegają zmianie.

Zmiana wysokości opłaty dodatkowej – 200,00 zł (obecnie 50,00 zł)
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu - opłatę pobiera się w zmniejszonej wysokości 120,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na konto ZDMiKP).

Uruchomienie parkingu w Podstrefie C nastąpi po oddaniu jego do użytkowania (ul. Grudziądzka), a pozostałe zmiany w zakresie granic SPP zostaną wprowadzone w drugiej połowie bieżącego roku.