PESA
W marcu 2017 r. została podpisana umowa na dostawę 18 fabrycznie nowych tramwajów wieloczłonowych, niskopodłogowych.

Przypomnijmy, umowa przewiduje dostawę 15 nowych tramwajów długich (pięcioczłonowych) oraz 3 tramwajów krótkich (trójczłonowych). Zamówienie jest realizowane w ramach dwóch projektów. Dostawa 15 długich tramwajów będzie realizowana w ramach projektu pn.: „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego do ronda Bernardynskiego wraz z rozbudową układu drogowego, przebudowa infrastruktury transportu szynowego wraz z zakupem taboru."
Dostawa 3 tramwajów krótkich w ramach projektu pn.: „Przebudowa torowiska tramwajowego w ulicy Wojska Polskiego na odcinku od ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego do ul. Chemicznej wraz z zakupem taboru."
W pierwszej kolejności harmonogram zakładał dostawę 3 tramwajów krótkich, które zostały dostarczone i odebrane jeszcze w 2017 roku. Dostawę i odbiory 15 długich tramwajów przewidujemy w drugim i trzecim kwartale tego roku. W grudniu została także zawarta umowa na dodatkową dostawę 3 krótkich tramwajów, a ich odbiór zaplanowaliśmy do końca marca 2018 roku. W tej chwili trwają prace odbiorowe ostatniego z zamówionych tramwajów. Każdy z tramwajów będzie nosił imię swojego patrona. Patroni zostali wybrani w ramach ogłoszonego plebiscytu. Dla odebranych już tramwajów na patronów zostali wybrani : Oskar Picht, Michał Jagodziński, Andrzej Brończyk, Jeremi Przybora i Andrzej Szwalbe. Patronem szóstego tramwaju krótkiego został Król Kazimierz Wielki.