Pętla "Wyścigowa" w budowie, 24.11.2014 r.Do dziś inwestor, spółka Tramwaj Fordon, odebrał prace torowe i trakcyjne. Na miejscu wciąż jednak trwają roboty drogowe, których odbiory zaplanowano na koniec bieżącego tygodnia. Infrastruktura przystankowa, zostanie zamontowana na terenie pętli po przekazaniu jej w użytkowanie ZDMiKP. Decyzja o ponownym rozpoczęciu funkcjonowania pętli „Wyścigowa" zostanie podjęta po zakończeniu budowy i przekazaniu ZDMiKP w utrzymanie układu drogowego i torowego wraz z jego całą infrastrukturą.

Podkreślamy, że ZDMiKP jest zobligowany do przeprowadzania kampanii informacyjnej nt. planowanych zmian, w tym korekt układu komunikacji miejskiej, minimum dwa tygodnie przed ich wprowadzeniem. Projekt tych zmian został już opracowany w ZDMiKP. Przygotowana jest również kampania informacyjna wykorzystująca zarówno dotychczasowe kanały informacyjne, jak i nowe rozwiązanie w postaci udziału zespołu mobilnych informatorów.

Odpowiednie komunikaty zapowiadające zmiany zostaną więc odpowiednio wcześniej wysłane do mediów. Dodatkowo , ich szczegółowy opis zostanie również opublikowany na stronie internetowej www.zdmikp.bydgoszcz.pl, a także na profilu ZDMiKP portalu społecznościowego Facebook.com. Podobne komunikaty zostaną także umieszczone na przystankach komunikacji miejskiej.

Obecnie najbardziej prawdopodobną datą uruchomienia pętli „Wyścigowa" jest 1 stycznia 2015 r.

Jednocześnie informujemy, że w związku z pojawiającymi się sygnałami sugerującymi, że obecnie obowiązujący układ komunikacji miejskiej jest bardziej korzystny dla pasażerów (m.in. możliwość przesiadek z autobusów nr 70 i 74 dodatkowo na linie nr 2, 4, 8 i 68 na rondzie Fordońskim) poddaliśmy pod dyskusję i taki wariant. Rozpoczęliśmy w tej sprawie rozmowy z Radą Osiedla Nowy Fordon. Konsultacje te zakończą się na początku grudnia br.

Pętla "Wyścigowa" w budowie, 24.11.2014 r.

Pętla "Wyścigowa" w budowie, 24.11.2014 r.

Pętla "Wyścigowa" w budowie, 24.11.2014 r.