Zgodnie z uchwałą Nr XLIX/1085/13 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy od dnia 7 stycznia 2014 r. pasażerowie podróżujący komunikacją miejską na Trasie Uniwersyteckiej są zwolnieni z opłat.

Uprawnienie do darmowych przejazdów przysługuje na wszystkich liniach przebiegających Trasą Uniwersytecką na odcinku od przystanków zlokalizowanych w obrębie skrzyżowania ul. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka do przystanków w obrębie skrzyżowania ul. Jagiellońska / Trasa Uniwersytecka ( przy Dworcu Autobusowym), w obu kierunkach.

Dalsza kontynuacja podróży wymaga niezwłocznego skasowania biletu zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat.
Uwaga: aktualnie przedmiotowe zwolnienie dotyczy tylko jednej linii przebiegającej tą trasą tj. linii nr 57.