SAM 2261Mimo całkowicie zrealizowanego harmonogramu równania ulic gruntowych w 2014 roku w dalszym ciągu prowadzimy prace polegające na poprawie ich stanu.

W tej chwili realizujemy prace interwencyjne w oparciu o zgłoszenia od mieszkańców w sytuacjach szczególnej degradacji nawierzchni. I tak na podstawie odebranych sygnałów 10.12.2014 r., dzięki sprzyjającej pogodzie, wykonaliśmy prace polegające na wyprofilowaniu ulic z wykorzystaniem wiórków bitumicznych - ulic Janowieckiej, Rzeszowskiej, Jarosławskiej i części ulicy Spacerowej. Oczywiście w dalszym ciągu będziemy reagowali na Państwa zgłoszenia i podejmowali naprawy interwencyjne w zakresie technicznym, na który pozwoli nam pogoda. Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 582 27 15.