Zapytanie ofertowe - "Inwentaryzacja urządzeń oświetlenia ulic - CPV 71.21.00.00-7"