W dniu 14-09-2015r. Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy udziela wyjaśnień na pytania Wykonawcy, w związku z tym zmienia: Termin składania ofert na dzień 16-09-2015 r., godz. 13:00.