Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,ul.Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz
Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2010 nr 113, poz. 759, z późn. zm.)
Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługi przewozowena na  liniach autobusowych funkcjonujących w ramach sieci komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia :7.10.2013r.