Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228)

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługa przewozowa na liniach autobusowych nr 51 w relacji Plac Kościeleckich – Deszczowa, nr 58 w relacji Plac Kościeleckich – Smukała, nr 76 w relacji Rondo Toruńskie – Smoleńska (Łęgnowo), taborem standardowym, w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2015r.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 15.05.2012r.