Organizator: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228)

Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych: usługa przewozowa na autobusowej linii międzygminnej nr 92 w relacji Błonie – Lipniki (Murowaniec), taborem autobusowym standardowym, w okresie 01.01.2013r. – 31.12.2015r.

Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: 15.05.2012r.