Przęsło 1

29.07. zakończył się montaż ostatniego przęsła mostu nad Kanałem Bydgoskim. Do operacji został wykorzystany dźwig o wysokości 60 m. Ostatnie przęsło o wadze 110 ton jest najdłuższe, bo blisko 20-metrowe.

W ramach budowy mostu nad Kanałem Bydgoskim "SKANSKA" wykonała do tej pory m.in. pale pod podpory mostu przy brzegach kanału, fundamenty, dwie podpory mostu oraz nasypy.
Montaż ostatniego, trzeciego, przęsła mostu, składającego się z 7 dźwigarów przęsła, firma rozpoczęła 28.07. w godzinach wieczornych, a zakończyła 29.07. Do operacji wykorzystała dźwig o wysokości 60 m (udźwig 400 ton). Ostatnie, środkowe, przęsło, o wadze 110 ton jest najdłuższe – bo blisko 20-metrowe, montowane nad kanałem bez podpory pośredniej.
Cały czas trwa montaż konstrukcji stalowej. Przed "SKANSKĄ" jeszcze montaż deskowania i zbrojenie ustroju nośnego, następnie betonowanie płyty, a także umocnienie skarp brzegów rzeki.
Cała konstrukcja mostu pochłonie 317 ton stali, 200 ton zbrojenia i ok. 232 gruszki betonu (4 255 ton).
Pierwszy etap (etap II A1), tzw. kamień milowy zakończony został w terminie. Obejmował budowę drogi łączącej nowo budowany most z centrum miasta tj. nowy ślad ul. Grunwaldzkiej oraz łącznicy zjazdowej z mostu wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Bronikowskiego, a także drogę serwisową służącą do obsługi strugi Flis.
Dużym wyzwaniem dla inwestycji jest prowadzenie prac na bardzo ograniczonym terenie budowy . Wymaga to niezwykle precyzyjnego planowania wszelkich dostaw, wbudowywania poszczególnych elementów zgodnie ze szczegółowym i napiętym harmonogramem. Dodatkowym utrudnieniem jest struga Flis, która przepływa przez plac budowy. Warte podkreślenia jest również, że montaż konstrukcji stalowej mostu odbywa się bez zamykania szlaku żeglownego i zwężania światła Kanału Bydgoskiego. Montaż wykonywany jest z brzegów kanału. Z uwagi na to, że na terenie inwestycji występują złożone warunki gruntowo-wodne, tj. nasypy niekontrolowane o zróżnicowanej miąższości oraz grunty organiczne na południowym brzegu kanału – obiekt mostowy posadowiony będzie na palach – 18 pali o średnicy 1,5 m i długości 15 m każdy. Most przez Kanał Bydgoski będzie miał długość 96 m, a szerokości niemal 17 m. Nowa przeprawa umożliwi kierowcom sprawny zjazd z ronda Generała Maczka w kierunku centrum pod nowo wybudowanym wiaduktem kolejowym przy ul. Grunwaldzkiej, jak również wjazd w ul. Bronikowskiego.

Przęsło 2

Przęsło 3

Przęsło 4