Nowy wiadukt

Wybudowany wiadukt jest wyższy i szerszy od starego. Ma 4,5 metra wysokości. Jezdnią o szerokości 7 metrów pojadą auta w kierunku do centrum.

Wykonane zostały nowe chodniki oraz ścieżka rowerowa. W ramach inwestycji przebudowano skrzyżowanie z ulicą Kraszewskiego. Od połowy lipca wraz z inspektorami budowlanymi ze strony PKP prowadzimy czynności odbiorowe. Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie, nowo wybudowaną część węzła zachodniego udostępnimy dla ruchu.
Jednocześnie wykonawca kontynuuje prace przy budowie mostu nad Kanałem Bydgoskim. W czerwcu zakończył roboty związane z budową wszystkich podpór. W tej chwili budowana jest stalowa konstrukcja przęsła od strony ronda gen. S. Maczka. Stalowe konstrukcje przeprawy mają być gotowe na przełomie lipca i sierpnia. Na nich zostanie wykonana żelbetowa płyta, a na konstrukcji rozpoczną się prace drogowe. Zakończenie całej inwestycji jest zaplanowane jeszcze w tym roku.