nawierzchnie

Ogłosiliśmy przetarg na trzeci pakiet remontów bydgoskich nawierzchni. Tym razem zaplanowaliśmy remonty na ulicach Fordońskiej, Szubińskiej, Nasypowej i Bełzy.

Przetarg rozstrzygniemy w lipcu. Prace na Fordońskiej, Szubińskiej i Bełzy, planujemy zakończyć na przełomie sierpnia i września, pod warunkiem, że w trakcie prowadzenia prac drogowych, nie wystąpi konieczność przeprowadzenia żadnych dodatkowych robót. Remont nawierzchni na ulicy Nasypowej zakończymy do połowy października. Prace będą prowadzone na dwie zmiany. Frezowanie starych nawierzchni, wykonawca robót przeprowadzi w godzinach wieczornych. Nowe nawierzchnie ułoży poza godzinami szczytu i w dni wolne od pracy. Jeżeli po rozstrzygnięciu przetargu na trzeci pakiet remontów pozostaną oszczędności przeznaczymy je na kolejne remonty.