001

Przetarg na remonty następnych ulic zostanie rozstrzygnięty na przełomie maja i czerwca.

Nowe nawierzchnie zostaną wykonane na ulicach: Hetmańskiej, Gajowej, Unii Lubelskiej. Na ulicach Bartosza Głowackiego i Kołobrzeskiej zostanie także wymieniona podbudowa. Prace na wszystkich ulicach, przez wykonawcę robót, zostaną przeprowadzone w okresie wakacji letnich. Na ulicach Unii Lubelskiej, Hetmańskiej, Gajowej oraz fragmencie ulicy Bartosza Głowackiego będą polegały na sfrezowaniu starej nawierzchni, a następnie zostaną ułożone nowe nawierzchnie bitumiczne. Podczas remontu będą przeprowadzone regulacje studni oraz wpusty kanalizacji deszczowej. Prace swoim zakresem obejmą również zatoki autobusowe. Po zakończeniu prac zostanie odtworzone oznakowanie poziome. Najszerszy zakres robót zostanie wykonywany na ul. Kołobrzeskiej i odcinku ul. Bartosza Głowackiego. W przypadku obu ulic zachodzi konieczność wymiany podbudowy. Prace będą prowadzone połówkowo. Zakończenie prac przy nakładkach zaplanowane jest na 30 sierpnia. Na Kołobrzeskiej i Bartosza Głowackiego, ostateczny termin zakończenia prac, będzie można określić po rozebraniu starej nawierzchni.