Nad Wisłą

Na koniec kwietnia zaplanowaliśmy ogłoszenie przetargu na przygotowanie dokumentacji projektowej, niezbędnej do rewitalizacji terenów nadwiślańskich w "Starym Fordonie".

W ramach rewitalizacji "Starego Fordonu" w minionym roku zleciliśmy opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej dla zadania pn.: "Rewitalizacja terenów strefy nadbrzeżnej Wisły w Starym Fordonie". Zakres przygotowanej koncepcji obejmuje zagospodarowanie terenów bulwarów nadwiślańskich z rozbudową i modernizacją układu drogowego na obszarze od ul. Flotylli Wiślanej do ul. Rybaki. Projekt zakłada budowę ciągu pieszego i rowerowego wraz z ul. Promenada i zapewni tym samym połączenie wału nadwiślańskiego z ul. Nad Wisłą. Nowa trasa będzie przebiegała po umocnionym nasypie u podnóża skarpy. Projekt zakłada także częściowe umocnienie brzegu w sąsiedztwie portu, które umożliwi zejście do Wisły i cumowanie pomostów. Obszar objęty projektem będzie obsługiwany przez nowy odcinek ul. Frycza-Modrzewskiego oraz przedłużenie ul. Promenada. Przygotowana koncepcja stanowi postawę do zlecenia opracowania dokumentacji projektowej. Przetarg planujemy ogłosić do końca kwietnia. Zakres dokumentacji zostanie poszerzony o przebudowę ul. Bydgoskiej, na której zostanie zmieniona nawierzchnia z kostki kamiennej na bitumiczną. Wzdłuż ulicy zostaną wybudowane ścieki z kostki brukowej. Ma to na celu nawiązanie do dawnego wyglądu ulicy i zostało zalecone przez Miejskiego Konserwatora Zabytków. Gotowymi projektami rewitalizacji "Starego Fordonu" wraz z niezbędnymi zezwoleniami powinniśmy dysponować w 2016 roku. Główne prace budowlane zaplanowaliśmy na lata 2016-18. Miasto zamierza ubiegać się o dofinansowanie projektu ze środków unijnych.