Bydgoszcz Bielawy, 01.2015W tym roku zaplanowano pierwszy etap przebudowy stacji przesiadkowej „Bydgoszcz Bielawy". Przy odnowionych peronach będą zatrzymywać się pociągi obsługujące trasę BIT City.

Budowę zintegrowanego węzła komunikacyjnego „Bydgoszcz Bielawy" podzielono na dwa etapy realizacyjne. W ramach pierwszego zaplanowano rozbiórkę istniejących peronów, ich wyposażenia i dojść oraz budowę w ich miejscu nowych, jednokrawędziowych peronów. Będą one miały szerokość 4,50m, długość 200m i wysokość 76cm, co uwzględni między innymi potrzeby osób niepełnosprawnych. Do peronów dobudowane zostaną także krótkie odcinki chodników.

Zakres prac uwzględnia jeszcze przebudowę infrastruktury kolejowej, czyli sieci trakcyjnej, elektroenergetyki kolejowej, sygnalizacji, urządzeń sterowania ruchem kolejowym oraz telekomunikację kolejową.

Dalsza rozbudowa węzła będzie możliwa dopiero wraz z przebudową ul. Kamiennej. Aktualnie, na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, powstaje wielowariantowa koncepcja rozbudowy trasy „W-Z". Opracowanie to będzie podstawą dla konsultacji z mieszkańcami, po zakończeniu których otworzy się droga do sporządzenia projektów budowlanych, a następnie skierowania inwestycji do realizacji. Proces inwestycyjny, przy tak złożonych zadaniach, zawsze zakłada w pierwszej kolejności przygotowywanie koncepcji, następnie szczegółowego projektu budowlanego, a na końcu budowę. Koncepcja wielowariantowa jest też podstawą do aplikacji o fundusze unijne. Opracowanie będzie gotowe na początku 2016 roku.

Zadanie będzie realizowane w ramach inwestycji pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City".