Nowy obiekt zostanie zlokalizowany na zamknięciu osi widokowej ul. SułkowskiegoJeszcze w tym roku rozpoczniemy budowę zintegrowanego węzła kolejowo-autobusowego „Bydgoszcz Leśna". Projekt zakłada przebudowę peronów, pętli autobusowej, układu drogowego, a po rozbiórce obecnie funkcjonującego budynku dworca i dyżurki MZK - budowę nowego obiektu obsługi pasażerskiej.

Zakres projektu obejmuje rozbiórkę istniejącego, kolejowego peronu wyspowego dwukrawędziowego i budowę dwóch peronów jednokrawędziowych o długości 300m i szerokości 4,5m, wraz z dojściem w postaci przejścia podziemnego z dwiema windami. Umożliwi ono bezkolizyjne dojście do peronu nr 1 oraz przejście dalej, na drugą stronę torów, w kierunku Lasu Gdańskiego. Konstrukcja będzie miała ok. 50m długości i 3m szerokości. W przejściu przewidziano ułożenie płyt granitowych i montaż opraw oświetleniowych w narożach po obu stronach przejścia. Oświetlenie schodów będzie realizowane przez oprawy podwieszane do konstrukcji wiat.

Analiza funkcjonalno–przestrzenna uwzględniająca adaptację istniejących budynków jednoznacznie wskazała na potrzebę połączenia funkcji dworca i dyżurki autobusowej. Dlatego też istniejące w tym rejonie budynki zostaną rozebrane i zastąpione przez nowy obiekt.

Pętla "Leśne" przed remontem, styczeń 2015 r.Zostanie on zlokalizowany na zamknięciu osi widokowej ulicy Sułkowskiego. Będzie to parterowy, niepodpiwniczony budynek na planie prostokąta o wymiarach ok. 30 x 11 m z przylegającym do jego północno–zachodniego narożnika zadaszeniem łączącym go z zejściem do tunelu dla pieszych. Wejście główne do budynku zaprojektowano od strony ul. Modrzewiowej. Pozostałe dwa wejścia zaprojektowano w elewacji zachodniej (wejście od strony przejścia dla pieszych pod torami) oraz wschodniej (wejście do pomieszczeń dyżurki autobusowej). Budynek zostanie wykończony lekką, szklano–drewnianą elewacją, a jej jedynym znaczącym znakiem identyfikacyjnym będzie dość dużych rozmiarów neon: „Bydgoszcz Leśna". W celu podkreślenia pełnionej przez budynek funkcji i nadania mu indywidualnego charakteru, projektanci przewidzieli także zlokalizowanie w jego sąsiedztwie wieży z zegarem.

W części drogowej inwestycja zakłada m.in.: przebudowę i lekką korektę geometrii konstrukcji nawierzchni jezdni, oraz budowę jezdni dworcowej typu „Kiss &Ride" wraz z chodnikami, ścieżkami dla rowerów i parkingiem dla samochodów. W ramach poprawy warunków ruchu na skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego i Modrzewiowiej przewiduje się budowę małego ronda o średnicy zewnętrznej 32m. Dodatkowo powstaną dwie zatoki autobusowe przy ul. Modrzewiowej.

Całość prac uzupełnią roboty związane z: przebudową sieci podziemnych, budową nowego oświetlenia, instalacją systemu informacji pasażerskiej, budową parkingu dla rowerów i zagospodarowaniem przyległych terenów zieleni. Cały obiekt zostanie też dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Przetarg na wykonanie prac budowlanych zostanie rozpisany jeszcze w pierwszym kwartale, a zakończenie robót planowane jest na koniec listopada br.

Zadanie „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz Leśna" będzie realizowane w ramach inwestycji pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City".