Istniejąca i przeznaczona do remontu kładka nad torami kolejowymi na BłoniuGotowy jest projekt zintegrowanego węzła kolejowo-autobusowego „Bydgoszcz Błonie". Na nowej pętli będzie można przesiąść się na autobus lub pociąg. Powstaną także miejsca parkingowe dla kierowców i rowerzystów.

W ramach inwestycji planowana jest m.in. przebudowa ul. Madalińskiego na odcinku od ul. Stawowej do projektowanej pętli. Jej nawierzchnia zostanie wymieniona na bitumiczną, a podbudowa dostosowana do większych obciążeń związanych z planowanym ruchem autobusów. Jezdnia ulicy będzie też nieznacznie poszerzona, do 7 metrów, a wzdłuż niej powstanie chodnik z drogą rowerową prowadzące do pętli autobusowej, i dalej do peronów stacji oraz kładki dla pieszych.

Pętla autobusowa, o szerokości jezdni 7m i o długości peronu 36m, powstanie na wysokości projektowanej stacji kolejowej. W jej rejonie projektuje się też 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych i 18 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych, 12 stojaków rowerowych. 

Pętla autobusowa ma w zamierzeniu pełnić funkcję końcowego przystanku autobusowego. Będzie miała łączną długość około 105m. Jej projekt uzupełnia wiata przy peronie oraz dyżurka dla kierowców.

Parking samochodowy i rowerowy w sąsiedztwie pętli są elementem, który ma ułatwić mieszkańcom miasta dostęp do komunikacji miejskiej i kolejowej.

Projekt zakłada budowę dwóch peronów o długości 200 metrów wraz dojściami, przejściem dla pieszych górą, nad torami.Podstawowym punktem nowego węzła będzie jednak wybudowany przystanek kolejowy. Projekt zakłada budowę dwóch peronów o długości 200 metrów wraz dojściami, przejściem dla pieszych górą, nad torami. Istniejąca i przeznaczona do remontu kładka nad torami kolejowymi, dzięki nowym windom, zapewni pieszym i rowerzystom możliwość bezpiecznego dojścia na perony kolejowe, oraz przejście na drugą stronę torów. W ramach remontu kładki przewiduje się między innymi: rozbiórkę starych nawierzchni oraz wykonanie nowej płyty żelbetowej, nawierzchni na bazie żywic, nowych stopni i spoczników, a także instalację wind, oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne i odmalowanie stalowej konstrukcji.

W ramach projektu wykonane zostaną nasadzenia roślinne. Drzewa i krzewy mają tworzyć bariery pomiędzy terenami publicznymi, a torowiskiem i podkreślać układ rozwiązań komunikacyjnych.

Przetarg na wykonanie prac budowlanych zostanie rozpisany jeszcze w pierwszym kwartale, a zakończenie robót planowane jest na koniec listopada br.

Zadanie „Budowa zintegrowanego węzła komunikacyjnego Bydgoszcz - Błonie" będzie realizowane w ramach inwestycji pn.: „Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym Bit-City".